Ponad 100 osób dyskutowało w ramach trzech bloków tematycznych:

I. Wyzwania i perspektywy,
II. Materiały i technologie oraz
III. Dyrektywy, certyfikacja i akredytacja.

Każdy blok składał się z kilku referatów. Prelegentami Kongresu byli zarówno praktycy, jak i teoretycy, co pozwoliło na spojrzenie na omawiane problemy z różnych perspektyw. Osoby, które prowadziły wykłady to kluczowi przedstawiciele dziedzin przemysłu, uznane autorytety z wiodących uczelni jak Politechnika Wrocławska, AGH oraz  praktycy: z Instytutu Metalurgii Żelaza i Instytutu Spawalnictwa z Gliwic oraz GAZOPROJEKT S.A., przedstawiciele instytucji technicznych i certyfikujących NCBiR, UDT, CLDT, TÜV NORD, Bureau Veritas, Instytutu Nafty i Gazu z Krakowa. Na Kongresie pojawili się również przedstawiciele Stowarzyszenia Naukowo – Przemysłowego Producentów Armatury Przemysłowej (NPAA) z Rosji, z którym Stowarzyszenie Polska Armatura Przemysłowa współpracuje od lat.

- Oceniamy kongres jako bardzo ważne wydarzenie gospodarcze w kraju, rangę podnosi dodatkowo fakt objęcia Kongresu honorowym Patronatem przez Ministerstwo Gospodarki. Cieszymy się także, że tak licznie wsparły nas media branżowe. – dodał Leszek Jurasz Prezes SPAP.

W ramach pierwszego dnia Kongresu dyskutowano w zakresie dwóch bloków tematycznych. I blok, Wyzwania i perspektywy, dotyczył tematów związanych z nowymi inwestycjami oraz tendencjami rozwoju armatury poprzez wykorzystanie nowych procesów technologicznych. Poruszono zagadnienia dotyczące budowy elektrowni jądrowej w Polsce, możliwości i perspektyw wykorzystania LGN (skroplonego w temperaturze -163°C gazu ziemnego), nowoczesne mechatroniczne metody sterowania zaworami oraz ich zastosowania, a także możliwości pozyskania grantów na rozwój nowych technologii. II blok, Materiały
i technologie, odnosił się do zastosowania nowych materiałów produkcyjnych i związaną z tym możliwością udoskonalenia procesów technologicznych. Nowe materiały (min. stale o osnowie ferrytycznej w urządzeniach ciśnieniowych), trwałość elementów armatury oraz jej badania – to główne tematy, które poruszono w ramach tego bloku.

Drugi dzień Kongresu został poświęcony na III blok - Dyrektywy, certyfikacja i akredytacja. Dotyczył on uregulowań prawnych odnoszących się do branży armaturowej w ramach przepisów unijnych. Prelegenci omówili wymagania producentów i użytkowników w ramach dyrektywy PED dotyczącej urządzeń ciśnieniowych, dyrektywy ATEX, przepisów ASME związanych z armaturą rurociągową i zaworami oraz regulacje prawne związane z armaturą metalową przeznaczoną do sieci gazowych.

- Uczestnicy pozytywnie ocenili zagadnienia poruszone podczas kongresu, a pojawiające się pytania i późniejsze dyskusje pokazują, że tematyka nie została wyczerpana. Zgłaszana przez uczestników chęć rozszerzenia kongresu w zakresie zagadnień praktycznych, case study czy zagadnień projektowych, szczególnie cieszy bo otwiera kolejne obszary do dyskusji jak również stanowi most łączący biznes i naukę, jako podstawowy kierunek dla wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w Polskiej Gospodarce - powiedział Leszek Jurasz Prezes SPAP.

Kongres odbył się w Hotelu 500 k/Poznania. Pierwszy dzień został zwieńczony bankietem, podczas którego w luźniej atmosferze uczestnicy nie tylko toczyli dyskusje będące przedmiotem referatów, a także nawiązywali nowe znajomości, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą. Wieczór umiliły występy artystyczne oraz przygotowane rozrywki.

W czasie trwania Kongresu członkowie Stowarzyszenia Polska Armatura Przemysłowa prezentowali swoje produkty na wystawie zorganizowanej w ramach tego wydarzenia. Można było na niej zapoznać się z profilem działania poszczególnych firm i ich ofertą. Wszyscy uczestnicy otrzymali także karty wstępu na odbywające się w tym czasie Targi Instalacje na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich
Organizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Polska Armatura Przemysłowa. To pierwsze wydarzenie na tak dużą skalę, organizowane przez ten podmiot. Okazało się ono sukcesem, dlatego organizatorzy mają zamiar kontynuować je w przyszłości i za rok lub dwa planują kolejną edycję.

- Kongres to pierwsze takiego rodzaju wydarzenie w naszym kraju ale nie ostatnie, wydarzenie zakończone sukcesem. Stowarzyszenie zakłada organizowanie kolejnych tego typu spotkań. Nasze refleksje są takie, że Kongres można potraktować jeszcze szarzej, już dziś planujemy rozmowy z organizacjami o podobnym charakterze w kwestii współpracy przy kolejnych edycjach kongresu. - podsumował Leszek Jurasz Prezes SPAP.

Powitanie gości - widok na salę konferenecyjną i powitanie przez Prezesa SPAP

Powitanie gości - widok na salę konferenecyjną i powitanie przez Prezesa SPAP

Władze SPAP - za zjdęciu Leszek Jurasz Prezes SPAP (po prawej), Jan  Kasprzyk - Wiceprezes SPAP (po lewej), Marian Mularczyk - Sekretarz SPAP  (w środku).

Władze SPAP - za zjdęciu Leszek Jurasz Prezes SPAP (po prawej), Jan
Kasprzyk - Wiceprezes SPAP (po lewej), Marian Mularczyk - Sekretarz SPAP
(w środku).

Leszek Jurasz - Prezes SPAP

Leszek Jurasz - Prezes SPAP

dr inż. Jerzy Niagaj podczas wykładu

dr inż. Jerzy Niagaj podczas wykładu