Rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w każdym obiekcie komercyjnym. Jednostkę zewnętrzną (typoszereg o mocach od 5,2 do 16,1 kW) można podłączyć do wymienników ciepła w centralach wentylacyjnych dięki modułowi sterującemu RCU-AHUBOX. Sterowanie modułem odbywa się poprzez sygnał napięciowy 0-10V w zakresie wydajności od 0 do 100%. Sygnał bezpotencjałowy pozwala na uruchomienie jednostki zewnętrznej w trybie chłodzenia lub grzania. Sterowanie uzupełniają dwa sygnały wyjściowe:

  • bezpotencjałowy sygnał w momencie, kiedy jednostka zewnętrzna pracuje w trybie odszraniana,
  • bezpotencjałowy sygnał w przypadku wystąpienia problemu/błędu i jeśli moduł sterujący lub agregat pracuje w trybie alarmu.

Źródło: Thermosilesia