SAVECair to nowy innowacyjny dotykowy panel sterowania, z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, dostępny dla wszystkich central SAVE. Daje możliwość pełnej kontroli nad systemem wentylacji.

 

Centrale wentylacyjne SAVE, o wysokiej sprawności i niskim zużyciu energii, zapewniają wysoką jakość powietrza, a dotykowy panel sterowania SAVECair ułatwia obsługę urządzen tego typu.

Dotykowy panel sterowania Systemair SAVECair ma przyjazny dla użytkownika interfejs, jest dołączany do wszystkich central wentylacyjnych serii SAVE i może być montowany na ścianie w holu, przedpokoju lub w kuchni.

Na ekranie głównym widoczne są wszystkie funkcje sterujące, jak np. przepływ powietrza, temperatura, jakość powietrza, wilgotność i w razie potrzeby można je łatwo i szybko zmienić. Funkcje takie jak np. Poza domem, Wakacje, Zatłoczony, Odśwież, Kominek, gwarantują najlepszą jakość powietrza w domu, umożliwiając ustawienie wentylacji zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Tryb MANUAL lub AUTO czy inne preferowane ustawienia, można wybrać z wstępnie skonfigurowanych trybów użytkownika. Tryb AUTO ma wiele dostępnych funkcji, które regulują przepływ powietrza zależnie od stężenia CO2, ilości osób przebywających w pomieszczeniu, wilgotności, zapisanego harmonogramu, itd. Możliwość wyboru funkcji, w zależności od zapotrzebowania, zapewnia efektywną i ekonomiczną pracę centrali SAVE w celu zapewnienia najlepszej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń.

Panel sterowania Systemair SAVECair (dostępny w kolorze czarny lub białym) daje możliwość pełnej kontroli nad systemem wentylacji. Istnieje możliwość dostępu do sterowania systemem poprzez smartfon i zainstalowany w nim moduł IAM (Internet Access Module).