Pod adresem isway.smay.eu znajduje się program doboru urządzeń do różnicowania ciśnień i ochrony dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem (dla budynków do 200 m). W programie można dobrać pełen zestaw urządzeń oraz policzyć wydatki dla zadeklarowanych przestrzeni chronionych (na podstawie normy PN-EN12101-6). Pracując z programem, projektant otrzymuje gotową ofertę techniczną zawierającą schemat instalacji, opis techniczny oraz specyfikację zestawu

Na stronie tlumiki.smay.pl dla projektantów systemów wentylacyjnych dostępny jest program doboru tłumików z oferty firmy SMAY. Program pozwala dobrać odpowiednie urządzenia spośród czterech rodzajów tłumików: tłumików akustycznych do okrągłych przewodów wentylacyjnych typu TAS i TAR oraz do prostokątnych przewodów wentylacyjnych typu TAP i TAPS. Umożliwia także pobieranie raportów i składanie zamówień.

źródło: Smay