System RFV Rotenso to systemy klimatyzacyjne ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego. Dzięki temu rozwiązaniu system ma możliwość regulacji przepływu czynnika w zależności od tego, czy klimatyzowany obiekt ma zapotrzebowanie na chłód czy ciepło. Praca urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku dopasowywana jest do rzeczywistych, występujących w danej chwili warunków eksploatacji. Za regulację pracy systemu odpowiada zastosowany w jednostce zewnętrznej inwerter, który steruje napięciem, prądem i częstotliwością zasilania sprężarki klimatyzatora, dzięki temu możliwa jest liniowa zmiana prędkości obrotowej wału sprężarki, a zatem i wydajności urządzenia. Po uzyskaniu wymaganej temperatury, inwerter zaczyna precyzyjnie regulować wydajność w celu jej utrzymania. Układy RFV umożliwiają jednoczesną pracę jednostek w trybie grzania i chłodzenia, a dzięki temu, że są kompatybilne umożliwiają dowolną konfigurację jednostek wewnętrznych.

System wody lodowej to system chłodzenia pomieszczeń wodą o temperaturze od 5 do 14°C. Za wytwarzanie chłodu odpowiada agregat wody lodowej. Woda rozprowadzana jest rurami do odbiorników końcowych – klimakonwektorów. Temperatura w pomieszczeniu dostosowywana jest za pomocą zaworów regulacyjnych dlatego system ten wymaga bardzo precyzyjnego wykonania układu po stronie hydraulicznej (chodzi o regulację przepływów i ciśnienia). Moc chłodnicza klimakonwektorów zależy od temperatury i przepływu czynnika, a więc wody.

Powyżej opisano, na czym polega technologia klimatyzowania powietrza w obu systemach, a jakie są jeszcze różnice między tymi rozwiązaniami?

Przede wszystkim technologie stosowane w systemach ze zmiennym przepływem czynnika, można uznać za rozwiązania cichsze niż systemy wykorzystujące wodę lodową. Jeśli chodzi możliwości kontroli pracy i sterowania to trzeba zaznaczyć, że systemy RVF mają większe możliwości sterowania w wyposażeniu standardowym oraz rozbudowy systemu sterowania przy niewielkim nakładzie kosztów. Trzeba pamiętać, że systemy RVF oferują możliwość zdalnego zarządzania systemem z dowolnego komputera z dostępem do sieci internetowej po wpisaniu adresu IP, dzięki temu możliwa jest zdalna pomoc techniczna.

Trudne jest oszacowanie kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem danego systemu. Systemy mogą być oferowane w różnych wariantach. Dodatkowo system ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego może jednocześnie pełnić funkcję systemu chłodniczego i grzewczego, różnice cenowe mogą być zatem znaczące.

Teoretycznie systemy wykorzystujące wody chłodzące będą rozwiązaniami tańszymi niż systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego. Na korzyść systemów RVF będą za to przemawiać koszty eksploatacyjne, które są uzależnione są od zużycia energii elektrycznej oraz kosztów przeglądów i konserwacji.

Przyjmuje się, że już po pięciu latach eksploatacji koszty całkowite systemu będą niższe niż systemu z wodą lodową. Po okresie 20 lat (na tyle szacuje się pracę systemów) mamy zdecydowanie większe oszczędności kosztów eksploatacyjnych systemu RVF niż w przypadku kosztów eksploatacyjnych systemu z wodą lodową.

W celu wybrania systemu chłodzenia budynku, należy rozważyć bardzo wiele czynników, które mają wpływ na jego efektywne wykorzystanie. Decyzja o wyborze układu chłodzenia powinna być poprzedzona analizą cech zarówno samego obiektu (szczególnie o dużej kubaturze), jak i rozpatrywanych systemów.

 

Autor: Krzysztof Burzyński Business Development Manager