Daimler - członek Niemieckiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA), po uzyskaniu dodatkowych testów bezpieczeństwa z użyciem czynnika HFC1234yf w klimatyzacji w samochodach osobowych, oficjalnie nadal używa czynnika R134a, zakazanego w stosowaniu na mocy prawa UE.

Inżynierowie Daimlera, w czasie testowania palności HFO-1234yf, czynnika opracowanego wspólnie przez firmy Honeywell i DuPont, odkryli, że wyciek tego gazu może wywołać pożar pod maską samochodu na tyle silny, aby rozprzestrzenić się w całym pojeździe. Ponadto, w chemicznym procesie spalania HFC1234yf podczas pożaru, emitowane są bardzo toksyczne gazy zagrażające zdrowiu i życiu ludzi.

Grupa Volkswagen, w informacji prasowej opublikowanej 8 marca br., oficjalnie dołącza do stanowiska Daimlera i potwierdza gotowość do kontynuacji własnych badań nad wykorzystaniem dwutlenku węgla (CO2) jako czynnika chłodniczego w systemach klimatyzacji samochodowej (MAC - ang. Mobile Air Conditioning). Aby osiągnąć zamierzenia środowiskowe, Volkswagen przeznaczy ponad 2/3 środków na inwestycje w rozwój technologii energooszczędnych, w produkcję zrównoważoną ekologicznie, czego konsekwencją będzie wdrożenie stopniowo dla całej floty VW technologii CO2 w MAC. Volkswagen potwierdził wdrożenie tych ambitnych proekologicznych założeń do roku 2018, podczas ostatniej edycji Geneva Motor Show (7-17.03.2013). Jak czytamy w relacji prasowej Grupy, jest to „logiczny krok w kierunku ochrony środowiska i ochrony klimatu” i „kolejny znaczący krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska”.

R744.com szacuje, że na komercjalizację CO2 MAC będzie potrzebnych od 3 do 5 lat, choć technologia CO2 została opracowana na przełomie 2008/2009 przez wiodących producentów i dostawców, dla celów Dyrektywy MAC. Dalsze i ponowne badania nad CO2 MAC są niezbędne z uwagi na opracowanie systemów klimatyzacyjnych na CO2 pasujących do nowszych modeli samochodów i linii produkcyjnych. Deklaracja Daimlera i Volkswagena oznacza, że producenci będą działać wbrew zapisom Dyrektywy MAC, używając R134a przez kolejnych 3-5 lat, co jest jednoznaczne z nałożeniem na nich kar pieniężnych. Przypominamy przy okazji, że HFC1234yf kosztuje 10 razy więcej niż używany dotąd czynnik R134a.

CO2, to naturalny, powszechny i tani czynnik chłodniczy, oznaczony w nomenklaturze chłodniczej symbolem literowo-cyfrowym „R-744”. Dwutlenek węgla jest gazem o znacznie niższym potencjale globalnego ocieplenia niż konwencjonalne czynniki chłodnicze, z GWP (ang. Global Warming Factor) wynoszącym 1, czyli znacznie poniżej limitu określonego przez GWP UE.
Krytycy dwutlenku węgla jako czynnika chłodniczego twierdzą, że to wymaga kompleksowej i kosztownej przebudowy systemów A/C, CO2 może powodować senność kierowców w czasie przecieku do kabiny pasażerskiej i może pośrednio wywołać większą emisję dwutlenku węgla do atmosfery, ponieważ potencjalnie wymaga zużycia więcej paliwa.

DuPont, poprzez informację prasową, wyraził rozczarowanie oświadczeniem producentów samochodów o niezgodnym z aktualnym prawem odroczeniu stosowania nowego czynnika w układach klimatyzacyjnych, potwierdzając po raz kolejny, że wdrożenie czynnika HFC1234yf wymagało szeroko zakrojonych badań w warunkach rzeczywistych i ocen przeprowadzonych w niezależnych laboratoriach zewnętrznych, a ich wyniki wykazały, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby czynnik zapalił się oraz, że samozapłon wymaga niezwykle nieprawdopodobnych kombinacji w wyjątkowych warunkach, które nie są zgodne z rzeczywistymi scenariuszami kolizji, a także, że przy tak małym prawdopodobieństwie ryzyka ustalono, że HFO-1234yf można bezpiecznie stosować w MAC, co potwierdziło wiele międzynarodowych stowarzyszeń i innych instytucji.

 

Źródło: www.volkswagenag.com / R744.com