Gazy cieplarniane w UE w 2011 r.: spadek poziomu emisji o 2,5%

Poziom emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej (UE) zmniejszył się średnio o 2,5% w latach 2010–2011, choć w odniesieniu do szeregu państw zaobserwowano wzrost emisji. Zgodnie z danymi przedstawionymi w sprawozdaniach Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), prawie wszystkie kraje europejskie poczyniły postępy w realizacji zobowiązań spoczywających na nich na mocy Protokołu z Kioto w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Czytaj więcej na stronach Europejskiej Agencji Środowiska EEA

 

Źródło: EEA