Wentylatory oddymiające dachowe WOD zaprojektowano do usuwania z pomieszczeń gorących gazów, dymu oraz ciepła, powstałego podczas pożaru, dla stworzenia warunków bezpiecznej ewakuacji i ratowania ludzi. 

Zastosowanie wentylatorów WOD klasy F400/120:

  • umożliwia utrzymanie drogi ewakuacyjnej w stanie niezadymionym,
  • ułatwia prowadzenie akcji gaśniczej, tworząc strefę wolną od dymu,
  • zmniejsza wzrost temperatury konstrukcji budynku w czasie pożaru.

Wentylatory WOD Juwent kierują strumień usuwanego powietrza pionowo. Wyposażono je w bezpośredni napęd, stalowy wirnik promieniowy (wyważony statycznie i dynamicznie, zabezpieczony farbą wysokotemperaturową), obudowę zewnętrzną ze stali ocynkowanej i komorę silnika izolowaną od gorącego strumienia powietrza wylotowego oraz puszkę przyłączeniową na zewnątrz kanału, co pozwoliło na zakfalifikowanie tych urządzeń do klasy temperaturowej F400/120 (praca przy temperaturze medium do 400ºC przez okres 120 minut) zgodnie z normą PN-EN 12101-3.

Typoszereg wentylatorów typ WOD zawiera 7 wielkości: 400; 450; 500; 560; 630; 710 i 800, o maksymalnym wydatku powietrza odpowiednio do: 3800; 5800; 7500; 10100; 16050; 21500 i  32500 m3/h. Więcej danych technicznych w karcie katalogowej WOD.