Polska odnotowała wzrost sprzedaży do ponad 200 000 jednostek w 2022 r., przyspieszony przez rosyjską inwazję na Ukrainę i plany odejścia od gazu ziemnego w ogrzewaniu budynków.

W zakresie urządzeń przeznaczonych do centralnego ogrzewania wody wzrost sięgnął 130%, co stanowi prawie jedną trzecią wszystkich urządzeń grzewczych sprzedanych w 2022 roku.

Według danych Polskiej Organizacji Rozwoju Techniki Pomp Ciepła (PORT PC) liczba pomp ciepła powietrze/woda wzrosła o 137% w stosunku do 2021 r., osiągając 188,2 tys. sztuk. Oznacza to ponad 100-krotny wzrost rynku pomp ciepła powietrze/woda w ciągu ostatnich 10 lat w Polsce.

W tym samym czasie liczba sprzedanych gruntowych pomp ciepła wzrosła o 28% i wyniosła 7200 sztuk.

Pompy ciepła powietrze/woda do przygotowania ciepłej wody użytkowej odnotowały sprzedaż 7900 sztuk, co oznacza wzrost jedynie o około 2%.

Oznacza to, że udział pomp ciepła w ogólnej liczbie urządzeń grzewczych sprzedanych na polskim rynku w 2022 roku (biorąc pod uwagę jego 10% spadek w stosunku do 2021 roku) mógłby zbliżyć się do 30%, a biorąc pod uwagę sprzedane klimatyzatory z funkcji grzania była to już prawie co druga sprzedawana jednostka grzewcza.