Po analizie dokumentacji przewozowej funkcjonariusze celno-skarbowi postanowili o skierowaniu ładunku do kontroli. Identyfikacja gazów dokonana przy wykorzystaniu specjalistycznego analizatora oraz konsultacje z koordynatorem Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku ds. ochrony środowiska, wykazały, że importer miał zamiar wprowadzić do obrotu czynniki R134a i R404a bez wymaganego przepisami kontyngentu ilościowego. Dodatkowo produkty pozbawione były wymaganego oznakowania.

W konsekwencji 500 butli gazu cofnięto poza obszar celny Unii Europejskiej w trybie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

 

Źródło i zdjęcie: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku 

 

Czytaj też: Butle z freonem zatrzymane na granicy polsko-rosyjskiej