Firmy wspólnie opracowały zdalne (bezprzewodowe) rozwiązanie, które umożliwia komunikację między system zarządzania budynkiem (BMS) i sterownikami pokojowymi Schneider Electric a instalacją HVAC opartą o rozwiązania VRF z oferty Panasonic (ECOi/FSV).

Komponenty rozwiązania
 
Systemy VRF (rozwiązanie klimatyzacyjne o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego) ECOi oraz FSV z oferty Panasonic pozwalają uzyskiwać najwyższe wartości ESEER, w tym dla pracy z obciążeniem częściowym, dopasowując się do aktualnych warunków otoczenia. System działa stabilnie i z zachowaniem pełnej charakterystyki w warunkach pracy od -25°C do 52°C.
 
System zarządzenia budynkiem SmartStruxure™ z oferty Schneider Electric pozwala na połączenie pracy wszystkich instalacji budynkowych, dając osobom zarządzającym wgląd w ich pracę w czasie rzeczywistym. Umożliwia to uzyskiwanie najwyższych parametrów technicznych przy jednoczesnych oszczędnościach energii i mądre zarządzenia instalacjami. Częścią systemu są sterowniki pokojowe typoszeregu SE8000 - urządzenia łączące funkcję czujników temperatury/termostatów i sterownika programowalnego.

Nowe możliwości

Nowe rozwiązanie pozwala osobom zarządzającym budynkiem na podgląd i monitorowanie wszystkich kluczowych instalacji (HVAC, oświetlenie, bezpieczeństwo, zasilanie i instalacje elektryczne) z dowolnego miejsca poprzez jeden interfejs. Uzyskują one również dostęp do raportów energetycznych. Dzięki temu można zapewnić najwyższe wykorzystanie możliwości technicznych wszystkich instalacji, z jednoczesnym uzyskaniem wysokich oszczędności energii, zużywanej przez instalacje.

Jak mówi Toshiyuki Takagi, kierujący firmą i Panasonic Corporation i Panasonic Air-Conditioner, połączenie możliwości zarządzania budynkiem i wysoce wydajnej technologii VRF pomoże klientom jeszcze bardziej skutecznie ograniczyć koszty eksploatacyjne. Laurent Bataille, wiceprezes działu EcoBuilding w Schneider Electric dodaje, że integracja tych dwóch rozwiązań upraszcza zarządzenia budynkiem oraz poprawia jego całkowitą charakterystykę. - Dzięki temu partnerstwu, jesteśmy w stanie dostarczyć kompletne rozwiązanie zarządzania budynkiem od urządzenia do zarządzania w chmurze, niezależnie od rodzaju, wielkości czy wieku budynku - podsumowuje Bataille.

Rozwiązanie może mieć charakter bezprzewodowy (co jest zaletą np. w przypadku budynków modernizowanych, gdyż nie wymaga ingerencji w istniejące okablowanie) lub przewodowy. Konfiguracja rozwiązania dla konkretnego systemu jest prosta i szybka.

Rozwiązanie dostępne jest na całym świecie, w tym dla klientów z Polski.