System chłodzenia LHP zawiera technologię własną producenta Jet Explosion Stream Technology (JEST), która może znacznie zwiększyć wydajność chłodzenia przy użyciu wysokoobrotowego Jet Stream. Według badań producenta, system chłodzenia JEST typ LHP  realizuje zdolność chłodzenia przy gęstości do 390 W/cm2 i jest 2,3 razy wydajniejszy w porównaniu do poprzednich systemów podobnego chłodzenia.

Technologia ta może mieć zastosowanie w celu poprawy efektywności systemów chłodzenia urządzeń półprzewodnikowych stosowanych w przetwornikach mocy oraz jednostkach przetwarzania w superkomputerach.

Więcej o tym systemie na stronie panasonic.co.jp