20-stronicowy dokument ma na celu zapewnienie inżynierom, producentom i instalatorom systemów pracujących w strefach nieobjętych ATEX zalecenia dotyczące postępowania z czynnikami chłodniczymi A3 i A2L.

Podczas gdy łatwopalne czynniki chłodnicze są stosowane w milionach zastosowań domowych od dziesięcioleci, napełnienia zostały ograniczone do 150 g na system. Przejście na niższe łatwopalne czynniki chłodnicze GWP oznacza, że ​​wymagane są większe ilości napełnienia. Według ASERCOM niewłaściwe postępowanie z tymi czynnikami stwarza znacznie wyższe ryzyko.

Wytyczne obejmują elementy znajdujące się w układach sprężania pary, tj. zawory, wymienniki ciepła, sprężarki i inne mechaniczne, elektroniczne i elektromechaniczne elementy sterujące.

>>dokument DO POBRANIA