Zawory Belimo Energy Valve™. Wiemy dokąd płynie energia.

Zawór Energy Valve jest owocem prac rozwojowych BELIMO nad zaworem z przepływem niezależnym od ciśnienia z serii EPIV. Podobnie jak zawór EPIV, może on mierzyć, regulować, kompensować oraz odcinać przepływ czynnika, dodatkowo umożliwia pomiar zużycia energii.

Zawór Energy Valve wyposażono w układ pomiaru natężenia przepływu czynnika, jak również w dwa czujniki mierzące temperaturę na zasilaniu i powrocie. Takie rozwiązania pozwala optymalizować pracę wymiennika ciepła (chłodu).


Zawór posiada wbudowany web serwer gdzie gromadzone są wyniki pomiarów z ostatnich 7 dni. Zarejestrowane wyniki pomiarów z ostatniego tygodnia lub uśrednione z ostatnich 13 miesięcy można przeglądać korzystając z laptopa na miejscu lub zdalnie poprzez przeglądarkę internetową. Dane te można pobrać z web serwera do dalszej obróbki. Dzięki temu można monitorować zużycie energii i sprawność instalacji grzewczej czy chłodniczej. W rezultacie można minimalizować zużycie energii poprzez ograniczenie  D T (w regulatorze zaworu). Dzięki temu unikamy nieefektywnego zakresu pracy, w którym wzrost przepływu czynnika nie powoduje zwiększania wymiany ciepła (chłodu).


Zawory serii Energy Valve zainstalowano w budynku biblioteki Massachusetts Institute of Technology. Zamontowanie tych zaworów umożliwiło zmniejszenie zużycia energii pomp o około 50%. Obliczono też, że gdyby zawory Energy Valve były zamontowane w całym Campusie MIT, przyniosłoby to oszczędność około1,5 miliona dolarów. Zobacz film na ten temat:

 

 

Dane techniczne: w karcie pdf produktu

Belimo Energy Valve™

Na podstawie mat. Belimo Siłowniki S.A.