Uponor, lider energooszczędnych systemów ogrzewania, oferuje kompletne rozwiązania ogrzewania geotermalnego, w tym klatki geotermalne (geothermal energy cage), pale pionowe oraz poziome kolektory wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa PE-Xa, a także akcesoria.

Systemy geotermalne Uponor. Źródło: Uponor

                                                                       Klatki energii, pale energetyczne, kolektory poziome

Uponor zapewnia także wsparcie w całym procesie budowy od fazy planowania po realizację projektu.

Rury stosowane przez firmę Uponor, wykonane z polietylenu PE-Xa, jak wykazały badania w testach Full Notch Creep oraz punktowe testy obciążeniowe, mogą wytrzymać duże obciążenia mechaniczne. Specjalna struktura PE-Xa chroni rurę przed ostrymi przedmiotami i obciążeniami punktowymi, uniemożliwiając rozwój i rozprzestrzenianie się pęknięć.

Rury PE-Xa mogą być układane bez użycia wymiany gruntu na piasek lub żwir, co oszczędza czas i zmniejsza koszty instalacji. Jednocześnie sprawność systemu zwiększa się z braku wartwy piaskowej, ponieważ z reguły suchy piasek ma mniejszą przewodność cieplną niż otaczająca go gleba. Ponadto, w fazie montażu, rura jest chroniona przed promieniowaniem UV przez specjalną czarną powłokę. Rury są łączone za pomocą sprawdzonego systemu szybkiego i prostego połączenia, a specjalna izolacja gwarantuje minimalizację strat cieplnych na trasie rurociągu.

Oprócz kolektorów poziomych, które są instalowane poniżej fundamentu lub obok budynku, Uponor oferuje również systemy PE-Xa ułożone w kształcie litery U, spiralnie lub meandrycznie, a także klatki (kosze) geotermalne.

Kosz geotermalny to specjalna konstrukcja wykonana z kolektorów poziomych. Konstrukcje te są wykorzystywane, kiedy nie są możliwe głębokie wiercenia lub uniemozliwiają to inne warunki, np. głębokie fundamenty  lub przyczyny hydrologiczna lub zbyt mała jest dostępna przestrzeń.

Geotermalne klatki (kosze) energii Uponor mają wysoką efektywność energetycznąi stanowią ekonomiczną alternatywę dla budynków mieskzlanych oraz mniejszych obiektów przemysłowych.

Uponor geothermal energy cage 250x220