Bezpłatna publikacja BITZER Czynniki chłodnicze - Raport omawia właściwości, obszary zastosowań i wpływ na środowisko niemal wszystkich obecnie dostępnych czynników chłodniczych oraz zestawia przeznaczone dla nich oleje smarne. Przedstawia praktyczne wskazówki związane z zastosowaniem czynników chłodniczych, ich zamienników, naturalnych czynników chłodniczych takich jak amoniak (NH3) oraz dwutlenek węgla (CO2). Zawiera także zestawienie dostępnych obecnie alternatywnych czynników chłodniczych z podziałem na substancje jednorodne i mieszaniny oraz nowych czynników, które pojawiły się na rynku.

Najnowszy raport dotyczący czynników chłodniczych (nr 21) producenta sprężarek Bitzer, tradycyjnie publikowany co dwa lata, zbiegający się z wystawą Chillventa, podąża za swoimi poprzednikami, zapewniając niezależny i obiektywny obraz aktualnej sytuacji zarówno dostępnych na rynku, jak i opracowywanych czynników chłodniczych.

Jeśli chodzi o raport, niewiele się zmieniło od ostatniej edycji z października2018 r. Na liście znajduje się kilka nowych czynników, ale, co ważniejsze, z raportu wypadło kilka nowych czynników chłodniczych.

Wśród nowych czynników chłodniczych jest alternatywna mieszanka niepalna (A1) R134a firmy Honeywell R471A. Ten niskociśnieniowy czynnik chłodniczy łączy HFOs R1234ze (E) i R1336mzz (E) (kolejny nowy czynnik chłodniczy) z HFC R227ea i ma GWP wynoszący zaledwie 148.

Dodatek R1336mzz (E) daje R471A współczynnik GWP, który jest o 50% niższy niż inny alternatywny czynnik R515B o niskim współczynniku GWP firmy Honeywell R134a. Jednakże, podczas gdy R515B był krytykowany za jego 20% niższą objętościową wydajność chłodniczą niż R134a, mówi się, że wydajność R471A jest jeszcze niższa.

Co ciekawe, najnowszy raport firmy Bitzer na temat czynników chłodniczych obejmuje również zamiennik R468A firmy Daikin o niższym współczynniku GWP R404A. A2L jest lepszy niż R404A zarówno w warunkach średniej, jak i niskiej temperatury, ale ma współczynnik GWP wynoszący zaledwie 146. Łączy obecnie powszechne składniki R32 z R1234yf, ale dodaje również nowy HFO 1132a (1,1-difluoroetylen).

Wraz z premierą swojego najnowszego raportu dotyczącego czynników chłodniczych, Bitzer uruchamia interaktywną wersję online raportu.

Raport Bitzer 21 w pdf można pobrać tutaj