Nagroda została wręczona Danielowi Chenowi, kierownikowi ds. Marketingu APAC (HVAC), podczas ceremonii wręczenia nagród, która odbyła się w Nanjing w dniach 30 i 31 maja 2019 r. CAREL zdobył tę nagrodę za znaczące wsparcie dla stowarzyszenia oraz za zaangażowanie w promocję i rozwój całego sektora.

- Otrzymanie tej nagrody to dla nas wielki zaszczyt - skomentował Daniel Chen. - Dzięki współpracy ze stowarzyszeniami międzynarodowymi, CAREL dąży do uczciwej oceny rynków chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz promuje długoterminową trwałość.