Nowa filia handlowa w Kijowie będzie ściśle współpracować ze spółką Alfaco Polska z Wrocławia.

Nowa spółka zależna zamierza zapewnić szybszą i bardziej bezpośrednią pomoc i wsparcie klientom w regionie. Wsparcie takie będzie realizowane poprzez dodatkową pomoc w integracji systemów, usługach posprzedażnych i szkoleniach.

- Ukraina i Europa Wschodnia są ważnymi regionami dla Carel - skomentował Mirco Cauz, koordynator regionalny w Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. - Zdobyliśmy znaczny udział w rynku w regionie dzięki wsparciu naszych lokalnych partnerów i wierzymy, że jest to miejsce na dalszy wzrost zarówno w chłodnictwie, jak i klimatyzacji. Nowe biuro w Kijowie ma umocnić naszą obecność na rynku ukraińskim, co uważamy za bardzo interesujące, rozwijając nasze partnerstwo handlowe i dążąc do nawiązania bezpośredniego kontaktu z klientami końcowymi.