W ramach zobowiązania do dostarczania klientom rozwiązań wykorzystujących właściwy czynnik chłodniczy do konkretnych zastosowań, firma Carrier wybrała typ R-32, mający zastąpić wcześniej stosowany czynnik R-410A o wysokim współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) w komercyjnych agregatach chłodniczych wykorzystujących sprężarki typu scroll.

Czynnik R-32 został wybrany ze względu na mniejszy wpływ na środowisko, dużą efektywność energetyczną, szeroką dostępność i łatwość użytkowania. Na terenie Europy czynnik ten będzie oferowany w niektórych agregatach chłodniczych typu scroll od pierwszej połowy 2020 r. Sukcesywnie będzie też wprowadzany w innych regionach, zgodnie z nowelizacją Protokołu Montrealskiego ONZ z Kigali, która wejdzie w życie w 2023 r. Firma Carrier jest czołowym światowym dostawcą innowacyjnych technologii ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) oraz systemów chłodniczych, przeciwpożarowych i automatyki budynków.

 - Firma Carrier dopasowuje właściwy czynnik chłodniczy do każdej aplikacji, dostarczając najlepsze rozwiązania dla swoich klientów - powiedział Chris Nelson, prezes oddziału HVAC-Commercial firmy Carrier. - Po dokładnej ocenie dostępnych opcji, wybraliśmy czynnik R-32 do agregatów i pomp ciepła typu scroll ze względu na jego mniejszy wpływ na środowisko, potwierdzając nasze zaangażowanie na rzecz
zrównoważonego rozwoju.

Zastosowanie czynnika chłodniczego R-32 wraz ze specjalistyczną konstrukcją systemu zmniejszą ślad węglowy o 80% w komercyjnych agregatach chłodniczych typu scroll i pompach ciepła. Wynika to ze znacznie mniejszego współczynnika GWP i mniejszej ilości czynnika chłodniczego w porównaniu z czynnikiem R-410A poprzedniej generacji.

Firma Carrier stale inwestuje w rozwiązania długoterminowe, aby utrzymać pozycję na czele branży i promować wysoce wydajne produkty o mniejszym wpływie na globalne ocieplenie. Niniejszy komunikat potwierdza wybranie przez firmę Carrier w 2018 roku czynnika chłodniczego R-454B, znanego pod nazwą komercyjną Puron Advance, jako podstawowego czynnika o niskim współczynniku GWP, mającego zastąpić czynnik R-410A stosowany centralnych i indywidualnych urządzeniach klimatyzacyjnych wykorzystujących sprężarki scroll, sprzedawanych w Ameryce Północnej. Firma Carrier już wcześniej zobowiązała się do przejścia na czynniki chłodnicze o mniejszym współczynniku GWP, wybierając w 2015 roku czynnik HFO R-1234ze(E) do zastosowań w agregatach ze sprężarkami śrubowymi sprzedawanych na terenie Europy, w 2018 roku wybierając czynnik chłodniczy R-513A do zastosowań w wielu typach agregatów odśrodkowych i ze sprężarkami śrubowymi oraz wprowadzając na rynek w 2016 roku nagradzany agregat odśrodkowy AquaEdge 19DV korzystający z czynnika chłodniczego HFO R-1233zd(E).