Rooftopy Space PF będą zapewniały odpowiednią jakość powietrza i komfort cieplny w terminalach, zarówno w częściach dostępnych dla pasażerów, jak i w pomieszczeniach technicznych i pomieszczaniach obsługi. Będą także wspomagały samą wymianę powietrza.

Zainstalowano kilka wielkości urządzeń o mocach chłodniczych od  30 do 350 kW. Zapewniają wysoką efektywność energetyczną, dzięki podwójnym sprężarkom, funkcji free coolingu i aktywnemu odzyskowi ciepła. Warto też wspomnieć o standardowym wyposażeniu w filtry klasy F7.

Terminal w Warnie (budowa obiektu na zdjęciu) został otwarty w sierpniu 2013 roku. Jest trzykrotnie większy od istniejącego terminalu 1 i ma zapewniać pasażerom "wakacyjny klimat" - jego budowa była największą inwestycją na lotnisku w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Terminal w Burgas otwarto na początku grudnia 2013 roku.

Zdjęcie: Fraport Twin Star Airport Management