The Chemours Company (Chemours; NYSE: CC), firma z branży chemicznej o globalnym zasięgu i czołowej pozycji na rynkach technologii bieli tytanowej, fluoroproduktów oraz rozwiązań chemicznych, ogłosiła 29 maja 2018 roku podpisanie umowy z firmą Arkema na dystrybucję czynnika chłodniczego XP40 (R-449A) w Unii Europejskiej. Umowę zawarto z myślą o zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania na czynniki o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Stopniowa redukcja o 37% kontyngentu na ekwiwalent CO₂ w 2018 wywołała znaczne zapotrzebowanie na czynniki o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP), mogące zastąpić produkty starszych generacji, takie jak R-404A/R-507A. XP40 jest obecnie czynnikiem chłodniczym preferowanym przez czołowe sieci handlu detalicznego, wykonawców z branży, dystrybutorów i użytkowników końcowych w Unii Europejskiej. Stosuje się go zarówno do modernizacji działających instalacji, jak i nowych układów chłodniczych. Czynnik ten przy poprawie wydajności i mniejszym wpływie na środowisko, daje redukcje GWP o ponad 65% w porównaniu do innych istniejących produktów.

Zwarta umowa pozwoli firmie Chemours na dostarczenie kluczowego produktu większej liczbie klientów. - Cieszymy się, że dzięki współpracy z firmą Arkema – czołowym dostawcą fluorowanych czynników chłodniczych, możemy zwiększyć dostęp do XP40 na rynku unijnym. — powiedział Diego Boeri, wiceprezes Chemours Fluorochemicals. - Od 2015 r. XP40 ma na rynku kluczowe znaczenie, jako produkt spełniający wymagania rozporządzenia F-gazowego. Wspieramy branżę w osiąganiu celów biznesowych w zgodzie z rozporządzeniem w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, jednocześnie zapewniając klientom i rynkowi ciągłość funkcjonowania.

Chemours oferuje pełną gamę czynników o niskim i bardzo niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP), które umożliwiają klientom zmniejszanie emisji ekwiwalentu CO₂. Oprócz XP40 również produkty z serii Opteon™ XL mają bardzo niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego i tym samym oferują obniżenie wskaźnika GWP nawet o 99% oraz zwiększenie wydajności w nowoprojektowanych urządzeniach. Więcej informacji pod adresem opteon.com


O firmie Chemours
The Chemours Company (NYSE: CC) poprzez dziedzinę nauki, jaką jest chemia, stara się kreować bardziej kolorowy, sprawniej funkcjonujący i czystszy świat. Chemours jest światowym liderem w dziedzinach technologii tytanowej, tworzyw fluoropolimerowych oraz środków chemicznych. Firma dostarcza klientom z wielu branż rozwiązania oparte na produktach kształtujących rynek, wiedzy dotyczącej zastosowań i chemicznych innowacjach. Komponenty Chemours są wykorzystywane w produkcji tworzyw sztucznych i powłok, chłodnictwie i klimatyzacji, a także górnictwie oraz w wielu innych obszarach produkcji przemysłowej. Nasze flagowe produkty oferujemy pod czołowymi markami, takimi jak Teflon™, Ti-Pure™, Krytox™, Viton™, Opteon™, Freon™ i Nafion™. Chemours zatrudnia około 7000 pracowników w 26 zakładach produkcyjnych, obsługujących ponad 4000 klientów z Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, krajów Azji i Pacyfiku oraz Europy. Spółka z siedzibą w Wilmington w stanie Delaware jest notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) pod symbolem CC. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: chemours.com.