Genewa, Szwajcaria, czerwiec 2018 r. – Chemours (NYSE: CC), firma z branży chemicznej o globalnym zasięgu i czołowej pozycji na rynkach technologii bieli tytanowej, fluoroproduktów oraz rozwiązań chemicznych ogłasza, iż czynnik chłodniczy Opteon™ XL40 (R-454A) o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) zawierający wodorofluoroolefiny (HFO) – został wybrany przez Dawsongroup, jako rekomendowane rozwiązanie chłodnicze na rynek europejski. Ta decyzja biznesowa opiera się na udanym wdrożeniu z użyciem czynnika XL40 przeprowadzonym dla firmy Park Cakes Ltd., wiodącego dostawcy wyrobów cukierniczych z segmentu premium, sprzedawanych pod markami własnymi. Wdrożenie zostało wykonane w nowym obiekcie logistyczno-magazynowym w miejscowości Oldham w Wielkiej Brytanii. Od czasu modernizacji, czyli od września 2017 roku układ działa niezawodnie, dlatego Dawsongroup zamierza rozszerzyć zastosowanie produktu Opteon™ XL40 w swoich urządzeniach, wybierając ten innowacyjny czynnik o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) spośród innych dostępnych opcji, takich jak CO2, amoniak i węglowodory, które pomimo niskiego (GWP) nie nadają się do tego zastosowania.

Wybór czynnika XL40 na potrzeby Park Cakes jest wynikiem bliskiej współpracy pomiędzy firmami Chemours a Dawsongroup portable cold rooms limited, która jest dostawcą systemów chłodniczych dla produktów wrażliwych na temperaturę i kontrahentem serwisowym firmy Park Cakes. Ponieważ kwestie ochrony środowiska są dla firmy Park Cakes bardzo istotne, poszukiwała ona do swojej nowej chłodni niskotemperaturowej, o objętości 1805 m3, czynnika chłodniczego o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) , który spełniałby jej założenia związane ze zrównoważonym rozwojem i cele operacyjne.


Zdjęcie: Chłodnia w firmie Park Cakes pracująca na czynniku Opteon™ XL40. Park Cakes, Ltd.