"W celu wsparcia transformacji rynku wynikającej z przepisów Unii Europejskiej w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, w celu obniżenia poziomów GWP i przygotowania się do kolejnego etapu wycofania kontyngentu w 2021 roku, nasza firma zawiesi dostawy czynników chłodniczych o wysokim GWP R-404A (GWP 3922) i R-507A (GWP 3985) w Unii Europejskiej od 1 stycznia 2020 roku" - czytamy w oświadczeniu Chemours.

Zgodnie z europejskim harmonogramem wycofywania F-gazów pierwotny czynnik chłodniczy HFC o GWP większym niż 2500 nie będzie mógł być używany do serwisowania lub napełniania systemów chłodniczych lub zamrażarek, z ładunkiem czynnika chłodniczego wynoszącym 40 ton CO2e lub więcej. Odpowiada to około 10,2 kg R404A, popularnego czynnika chłodniczego w systemach średniej wielkości. Zakaz nie ma wpływu na mniejsze i hermetycznie zamknięte systemy, ale większość producentów takich systemów już przeszła na czynniki chłodnicze o niższym GWP.

Oprócz powszechnie stosowanego R404A zakaz obejmie również R507 i gaz zastępczy R22 R422D, z których oba mają GWP powyżej 2500. Zakaz obowiązuje w całej Europie.

Zasada dotyczy również firm, które mogły zgromadzić te czynniki chłodnicze przed tą datą. Odzyskany lub poddany recyklingowi czynnik chłodniczy będzie nadal mógł być stosowany do 2030 r.

Honeywell, jeden z głównych konkurentów Chemours, zakończył sprzedaż R404A w 2018 roku.

Chemours oferuje już szereg alternatywnych niższych GWP w swojej ofercie Opteon. Należą do nich XP40 (R449A), rozwiązanie do modernizacji istniejącego sprzętu, oraz XL40 (R454A) i XL20 (R454C), długoterminowe rozwiązania zaprojektowane dla nowego sprzętu.

 

Źródło: Informacja prasowa Chemours