Celem ustawy jest otwarcie dostępu do zawodów, zwiększenie konkurencyjności i poprawa jakości usług na rynku. Druga transza objęła m.in. zawód architekta, urbanisty i inżyniera budowlanego. Mimo krytyki ze strony samorządu zawodowego, przyjęto skrócenie czasu praktyk budowlanych i ograniczenie wymogów do uzyskania uprawnień budowlanych.

Pierwszy pakiet deregulacji przyjęto we wrześniu 2012 roku. Niedawno rząd przyjął projekt trzeciej transzy deregulacji, który zakłada otwarcie m.in. zawodów związanych z ochroną przeciwpożarową (np. strażak, inżynier pożarnictwa).

Foto: sejm.gov.pl