Stosuje się je zazwyczaj w instalacjach wentylacyjnych narażonych na zmienne warunki atmosferyczne, czyli na dachach budynków, podczas prowadzenia instalacji wentylacyjnej przez pomieszczenia nieogrzewane lub przez pomieszczenia o szczególnych wymaganiach akustycznych. Zastosowanie izolacji ma na celu ochronę przewodów wentylacyjnych przed niekontrolowanymi lub nadmiernymi stratami ciepła, a także przed powierzchniową kondensacją pary wodnej. Dba ona również o stronę akustyczną instalacji.

Przepisy prawne
Przepisy dość ogólnie opisują wymagania dla tej grupy produktów. Podstawowy warunek stosowania izolacji został opisany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.08.201.1238). W myśl § 267. 1. powyższego rozporządzenia „Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.”

Zalety
Korzyści z zastosowania gotowych przewodów preizolowanych:
• dobra jakość i trwałość instalacji,
• oszczędność czasu i nakładów pracy na placu budowy,
• poprawa szczelności instalacji,
• minimalizacja mostków cieplnych.

Przewody preizolowane 2KAN
Firma 2KAN oferuje prostokątne przewody preizolowane w poniższych wariantach:

Przewody prostokątne preizolowane wewnętrznie wełną mineralną powleczoną materiałem zmywalnym - stosowane wszędzie, gdzie zachodzi potrzeba wyciszenia hałasu i drgań powstałych w skutek ruchu powietrza w kanałach czy pracy urządzeń wentylacyjnych. Instalacja tego typu zapewni bardzo dużą chłonność akustyczną. Dodatkową zaletą tych przewodów jest duża łatwość montażu i łatwość przebudowy instalacji praktycznie na każdym etapie montażu.

1. 2KAN - kanał prostokątny preizolowany wewnętrznie wełną mineralną powleczoną materiałem zmywalnym


Przewody w płaszczu z blachy stalowej, izolowane wełną mineralną o gęstości min. 50 kg/m3, zabezpieczone wewnętrznym lub zewnętrznym płaszczem z blachy ocynkowanej - stosowane przede wszystkim w instalacjach na zewnątrz budynków:

- przewody preizolowane z wewnętrznym płaszczem z blachy ocynkowanej gwarantują łatwy i bardzo szybki montaż. Ramka na zewnętrznym przewodzie daje możliwość sprawnej modernizacji systemu, na każdym etapie prowadzonych prac. System został wzbogacony również o osłony ramek, które zabezpieczają instalację przed dostawaniem się do jej wnętrza skroplin wody.

2. 2KAN - kanał preizolowany z wewnętrznym płaszczem z blachy ocynkowanej


- przewody preizolowane z zewnętrznym płaszczem z blachy ocynkowanej - co prawda wymagają trochę wyższych nakładów pracy, jednakże pozwalają na zminimalizowanie mostków cieplnych (przewody łączone są ramkami na wewnętrznym przewodzie). Dodatkowo rozwiązanie to poprawia szczelność całej instalacji.

3. 2KAN - kanał preizolowany z zewnętrznym płaszczem z blachy ocynkowanej

Podsumowanie
Reasumując powyższe, fabrycznie przygotowane przewody wentylacyjne preizolowane, są coraz chętniej wybieranym rozwiązaniem w budownictwie. Biorąc pod uwagę fakt, iż zaspokojenie zapotrzebowania na fachowców, staje się coraz większym wyzwaniem dla firm, rozwiązania pozwalające na ograniczenie prac prowadzonych na terenie budowy, będą coraz bardziej pożądane.


 

O 2KAN
2KAN to firma produkcyjna, specjalizująca się w wytwarzaniu wysokiej jakości systemów i elementów wentylacyjnych. Dzięki doświadczeniu w branży wentylacyjnej, inwestycjom w park maszynowy i personel produkuje i sprzedaje prefabrykaty, cenione za precyzyjne wykonanie i trwałość oraz jakość potwierdzoną certyfikatami. 2KAN oferuje wentylacyjne systemy oddymiające i systemy bytowe, tłumiki wentylacyjne oraz elementy do budowy kanałów prostokątnych. Dzienne moce produkcyjne 2KAN wynoszą 500 m2 kanałów prostokątnych!

 

 

 

 

tel. +48 513 185 185
2kan@2kan.pl, www.2kan.pl 
05-850 Konotopa k. Warszawy, ul. Rajdowa 10