Od 16 września br. - proklamowanego Międzynarodowym Dniem Ochrony Warstwy Ozonowej - przez najbliższe dwa tygodnie świętujemy systematyczne odradzanie się stratosferycznej warstwy ozonowej. Jest to możliwe dzięki naszym wspólnym wysiłkom i dbałości o środowisko naturalne.

Kiedy będziemy ponownie w pełni chronieni tym cudownym zdrowotnym płaszczem otaczającym naszą planetę? Dowiedz się z lektury najnowszego wydania biuletynu ekokurier (9/2013), opracowanego przez Fundację Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON, w którym znajdziesz także następujące informacje:

 • znaczenie zdrowej warstwy ozonowej
 • chłodnictwo w służbie człowiekowi
 • wpływ SZWO na zmiany klimatyczne
 • Unia Europejska jako prekursor w ochronie środowiska
 • jakie jeszcze mamy wyzwania?
 • nowy sprzęt do odzysku czynników dla firm serwisowych
 • Prozon ostrzega: fałszywy R134a!
 • skąd wziąć czystą butlę do odzysku?
 • gdzie zdać odzyskany czynnik chłodniczy?
 • czy odzyskany czynnik jest odpadem?
 • jaki jest koszt ustawowych opłat za emisję SZWO i F-gazów?

Pobierz: ekokurier - wrzesień 2013 (pdf)

Fundacja PROZON: www.prozon.org.pl

 

Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON
Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON
ul. Matuszewska 14 Bud. B9, 03-876 Warszawa
tel. 22 392 74 64, 22 392 74 63; kom. 600 281 279; fax 22  675 29 66
prozon@prozon.org.pl, www.prozon.org.pl