Praktyczne podejście do przepisów ochrony środowiska, dwa dni merytorycznych wykładów i warsztatów, topowe tematy w zakresie ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, 12 prelegentów - wśród nich przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, WIOŚ, UW oraz praktycy dużych firm.

Konferencja Przedsiębiorstwo a Środowisko jest wydarzeniem dla przedsiębiorców służącym wymianie doświadczeń i dobrych praktyk. Organizatorem jest PROZON Fundacja Ochrony Klimatu.

Dwie poprzednie edycje wydarzenia okazały się sukcesem. W sumie w wydarzeniach wzięło udział ponad 200 osób.

W panelach gościliśmy ekspertów z Ministerstwa Ochrony Środowiska, Instytutu Chemii Przemysłowej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz przedstawicieli firm m.in. związanych z branżą chłodniczą i klimatyzacyjną.

W obecnym roku, podążając za potrzebami naszych słuchaczy, rozszerzyliśmy formułę wydarzenia i po raz pierwszy odbędzie się ono w systemie dwudniowym. Program wydarzenia został skonstruowany tak, aby odpowiadał nie tylko na potrzeby branży chłodniczej, z którą najściślej współpracujemy, ale również przedsiębiorców innych branż.

Tematyka paneli: gospodarka o obiegu zamkniętym, obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska, Centralny Rejestr Operatorów, najczęściej spotykane nieprawidłowości spotykane podczas kontroli WIOŚ, Jak i dlaczego budować świadomość ekologiczną w firmie, Obowiązki operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

W tej edycji konferencji stawiamy na praktykę i wymianę doświadczeń:

 • panele dyskusyjne ze specjalistami
 • dzielenie doświadczeń i wskazówki praktyków branżowych
 • warsztaty umiejętności praktycznych
 • Lunch z Ekspertem

to tylko niektóre z propozycji tworzących przestrzeń do rozmowy, zadawania pytań i zdobycia wiedzy praktycznej.

Gwarantujemy:

 • 2 dni merytorycznych wykładów oraz warsztatów prowadzonych przez profesjonalistów,
 • 12 prelegentów, wśród nich m.in. przedstawicieli MŚ, WIOŚ, PIPC
 • ważne i aktualne tematy dla przedsiębiorców różnych branż
 • możliwość zadawania pytań prelegentom w aplikacji Slido
 • zróżnicowane pakiety cenowe (opcja noclegu lub bez)
 • zorganizowany transport na miejsce wydarzenia
 • komplet materiałów szkoleniowych

Data i miejsce wydarzenia: 9-10.01.2019, Holiday Inn, Telimeny 1, 05-420 Józefów

Szczegółowe informacje oraz rejestracja online: www.przedsiebiorstwoasrodowisko.pl

 

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu jest samofinansującą organizacją pozarządowa, działającą od 22 lat na rzecz ograniczenia emisji gazów szkodliwych dla środowiska, stosowanych w chłodnictwie i energetyce. Założenie Fundacji przez dostawców czynników chłodniczych stanowiło wyraz ich ekologicznej świadomości oraz potrzeby prowadzenia społecznie odpowiedzialnej działalności gospodarczej.

Dzięki współpracy z tysiącami firm serwisowych w Polsce które dokonują odzysku, Fundacja regeneruje dziesiątki ton szkodliwych dla warstwy ozonowej oraz wpływających na zmiany klimatu czynników chłodniczych. Ta działalność pozwala ograniczać produkcję szkodliwych gazów.

Fundacja utrzymuje się z usług regeneracji, analiz laboratoryjnych oraz organizacji szkoleń dla branży chłodniczej i energetycznej. Celem nadrzędnym szkoleń jest kreowanie odpowiedzialnych postaw i w konsekwencji ograniczenie emisji szkodliwych gazów. W ramach międzynarodowego konsorcjum REAL Alternatives, Fundacja promuje innowacyjne i bezpieczne rozwiązania w chłodnictwie i klimatyzacji. W Zgromadzeniu Fundatorów zasiadają firmy: Air Products Sp. z o.o., Linde Gaz Polska Sp. z o.o., Schiessl Polska Sp. z o.o.