PKN Polski Komitet NormalizacyjnySprzedaż norm i innych wydawnictw normalizacyjnych odbywa się w placówkach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) w następujących miastach:

Warszawa:

    zamówienia: 
        http://www.pkn.pl/zamowienie
        https://sklep.pkn.pl
    informacja o stanie realizacji zamówienia:
       tel.: 22 55 67 777

sprzedaż prowadzona jest codziennie (oprócz sobót, niedziel i świąt) w godzinach od 8.00 do 16.00

Katowice:
tel.:      32 25 18 904
fax:      32 20 99 129
tel./fax: 32 35 97 961
e-mail:  wdikatowice@pkn.pl

prowadzona jest codziennie (oprócz sobót, niedziel i świąt) w godzinach od 9.00 do 15.00

Łódź:
tel./fax: 42 67 85 460
e-mail:  wdilodz@pkn.pl

prowadzona jest codziennie (oprócz sobót, niedziel i świąt) w godzinach od 8.30 do 15.30

Sklep internetowy PKN dostępny jest pod adresem: sklep.pkn.pl

 

Istotne informacje dodatkowe:


E-dostęp do Polskich Norm

E-dostęp do Polskich Norm  to nowe wygodne rozwiązanie, które zapewnia korzystanie przez całą dobę i 7 dni w tygodniu ze zbioru norm aktualizowanego on-line.

Stale postępujący proces informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego umożliwia wyjście naprzeciw potrzebom klientów w zakresie szybkiego i wygodnego dostępu do zawsze aktualnego zbioru norm.

Normy wybiera klient. Może to być dowolny zbiór lub zbiór z zakresu jednego lub więcej ICS (Międzynarodowa Klasyfikacja Norm). Treść  wytypowanych norm umieszczana jest na serwerze PKN. Przez cały okres korzystania ze zbioru jest on aktualizowany - wszelkie zastąpienia, zmiany, poprawki wprowadzane są na bieżąco.

Dostęp do zbioru odbywa się on-line poprzez wyszukiwarkę. Umożliwia ona wyszukiwanie norm w całym zbiorze, w zbiorze norm aktualnych lub norm wycofanych. Kryteria wyszukiwania to: numer, tytuł, numer ICS , „zastępuje”, ”wprowadza”.

O tym ilu użytkowników z danej firmy może jednocześnie korzystać z norm decyduje liczba podana w zawartej z PKN umowie. Dla zainteresowanych  istnieje możliwość wydruku norm we własnym zakresie do użytku wewnątrzzakładowego.

Zachęcamy klientów planujących zakup minimum 25 norm w formie elektronicznej do ­kontaktu z nami.  Możliwe jest  tworzenie zbiorów zawierających normy nowo nabywane i  kupione wcześniej. Zespół specjalistów zawsze chętnie wyjaśni szczegóły, zaproponuje różne warianty rozwiązań, wyliczy roczną opłatę za korzystanie z dostępu.

sprzedaz@pkn.pl

tel.: 22 55 67 694; 22 55 67 774


Ogłoszenie PKN:

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386 z późn. zm.) Polskie Normy są chronione prawem autorskim jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (PKN). Wydawanie i rozpowszechnianie na dowolnym nośniku (papierowym lub elektronicznym) Polskich Norm wymaga uzyskania zgody PKN na taką działalność. Polskie Normy i inne produkty normalizacyjne posiadają oznakowanie w postaci hologramu lub znaku wodnego. Publikowanie dokumentów nieposiadających oznakowania PKN jest niezgodne z aktualnym stanem prawnym, a informacje zawarte w takich dokumentach mogą być niekompletne lub nieaktualne.

Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o normalizacji Polskie Normy nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Wyrokiem z dnia 31 maja 2004 r. Naczelny Sąd Administracyjny, sygn. akt OSK 205/04, potwierdził, iż Polskie Normy nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu na wniosek zainteresowanego w trybie określonym w art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli informacja ma dotyczyć Polskiej Normy w rozumieniu przepisów ustawy o normalizacji.

Naruszenie praw PKN jest przestępstwem i podlega postępowaniu karnemu w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631).