Cześć Normy i certyfikaty dla klap przeciwpożarowych jest dedykowana szczególnie projektantom i inżynierom zajmującym się projektowaniem, dla których znajomość tych zagadnień jest istotna dla oceny informacji podawanych przez poszczególnych producentów.

Zgodność z normami gwarantuje, że niezależnie od producenta i laboratorium wykonującego testy, klasyfikacja została przeprowadzona z wykorzystaniem identycznej metodologii, zapewniającej najwyższą dokładność wyników.

Na rynku klap przeciwpożarowych większość producentów odwołuje się głównie do normy PN-EN 1366-2 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające, często cytowanej w publikacjach technicznych. W rzeczywistości norma ta szczegółowo określa jedynie metodologię badań odporności ogniowej i dymoszczelności. Należy pamiętać, że klasa przydzielana w tych testach jest ustalana w oparciu o normę PN-EN 13501-3.


Znak CE dla klap przeciwpożarowych

Znakowanie wyrobów, w tym klap przeciwpożarowych, znakiem CE jest regulowane przepisami:

  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/, zwanego CPR, które w całości obowiązuje od 1 lipca 2013 r.,
  • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.). 

Wprowadzenie obowiązku znakowania znakiem CE klap przeciwpożarowych wywołało wiele niejasności, ponieważ popularna norma PN-EN 1366-2 nie jest dokumentem referencyjnym w certyfikacie stałości właściwości użytkowych, które zwyczajowo odnoszone są do normy PN-EN 15650 odgrywającą kluczową rolę w procesie certyfikacji.

 

Norma PN-EN 15650, czyli najważniejsze są szczegóły

Szczegółowe wymagania określone są w normach zharmonizowanych. Z powyższych powodów norma PN-EN 15650 odnosząca się do klap przeciwpożarowych jest przytaczana wraz z UE/305/2011 w certyfikatach stałości właściwości użytkowych.

Norma PN-EN 15650 wymaga od producenta szeregu czynności związanych z kontrolą surowców, półproduktów i produktów końcowych. Działania te zapewniają, że wyprodukowane klapy przeciwpożarowe mają identyczną specyfikację jak prototypy sprawdzane podczas testów laboratoryjnych (klasa odporności ogniowej, klasa szczelności, itd.). Innymi słowy, spełnienie wymagań normy PN-EN 15650 gwarantuje, że jakość produktów pozostanie na niezmiennym, wysokim poziomie.


Nie tylko PN-EN 15650

Ponadto, by klapa przeciwpożarowa mogła być dopuszczona do użytkowania na rynku europejskim, musi spełniać wymagania poniższych norm:

  • PN-EN 1366-2 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające (testy odporności ogniowej i dymoszczelności).
  • PN-EN 13501-3 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 3: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających (analiza wyników testów z PN-EN 1366-2 i przydzielenie klasy odporności).
  • ISO 10294 Fire resistance tests -- Fire dampers for air distribution systems (zatwierdzenie zamykającego czujnika termicznego).
  • PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (ustalenie poziomu ochrony, opisanej kodem IP, komponentów elektronicznych).

Do certyfikacji klap przeciwpożarowych odnoszą się również normy, z którymi zgodność nie jest obowiązkowa, ale odwołuje się do nich norma PN-EN 15650:

  • PN-EN 1751 Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne końcowe -- Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających (określenie szczelności zamkniętej przepustnicy).
  • PN-EN 60068-2-52 Badania środowiskowe -- Próby -- Próba Kb: Mgła solna, cykliczna (roztwór chlorku sodu) (określenie odporności na korozję w środowiskach wilgotnych i zasolonych).
  • PN-EN ISO 5135 Akustyka -- Określanie poziomu mocy akustycznej urządzeń przyłączających powietrze, zespołów urządzeń przyłączających powietrze, przepustnic oraz zaworów za pomocą pomiarów w komorze pogłosowej (pomiar poziomu mocy akustycznej generowanej przez przepływ powietrza).

Zatem, potwierdzenie zgodności produktów z normą PN-EN 15650 pośrednio gwarantuje, że wyrób jest zgodny również z normami PN-EN 1366-2 i PN-13501-3, ponieważ PN-EN 15650 odnosi się do nich w zakresie klasyfikacji ogniowej.


Wszystkie klapy przeciwpożarowe Lindab są zgodne z podanymi normami!

WH25 WH45 WK25 WK45
          
Karta katalogowa Karta katalogowa Karta katalogowa Karta katalogowa

 

W cyklu "Przewodnik Lindab: Klapy przeciwpożarowe z klasą" ukazały się także:

 

Część 2. Klasy odporności ogniowej

Oznaczenia klas odcinających klap przeciwpożarowych bez tajemnic!

 

Cześć 3. Mechanizmy kontrolujące klapy przeciwpożarowe

Skuteczne działanie klap odcinających już przy pierwszych oznakach zadymienia

 

Część 4. Nowa jakość klap przeciwpożarowych w ofercie Lindab

Znak firmowy - najwyższa szczelność

 

Część 5. Minimalne odległości przy montażu klap ppoż

Czy mogą wynosić 0 mm?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Lindab