Nieodpowiednie serwisowanie urządzeń oraz zaniedbania higieny jednostek klimatyzacyjnych mogą powodować wiele chorób oraz złe samopoczucie osób przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach. Niestety, polskie przepisy w żaden sposób nie precyzują, z jaką częstotliwością należy czyścić klimatyzację. Ponieważ bagatelizowanie tematu higieny klimatyzacji może zakończyć się problemami zdrowotnymi czy to domowników, czy pracowników, należy taką czynność wykonywać regularnie. Trzeba również pamiętać, że zanieczyszczenia instalacji klimatyzacyjnej wpływają także na zwiększenie oporów przepływu powietrza w instalacjach, co powoduje wyraźne zmniejszenie efektywności tych urządzeń.

Jak często?

Oczywiście okresowość mycia uzależniona jest od specyfikacji i użytkowania chłodzonego budynku. Jako punkt wyjścia należy przyjąć, że klimatyzator powinniśmy czyścić przed każdym sezonem. Producenci, w ramach gwarancji, wymagają minimum dwóch przeglądów w ciągu roku. Ważne jest, aby proces czyszczenia odbywał się z pomocą wysokiej jakości profesjonalnych środków czystości, które skutecznie usuną wszelkie osady i drobnoustroje zarówno z wnętrza, jak i z obudowy urządzeń.

Rodzaje zanieczyszczeń

Podstawowymi zanieczyszczeniami układów klimatyzacyjnych są pyły (które przedostają się do układów klimatyzacyjnych wraz z powietrzem zewnętrznym oraz powietrzem recyrkulacyjnym), mikroorganizmy (mogą pochodzić z wielu źródeł). Przyczyną zanieczyszczeń mogą być wreszcie… same instalacje klimatyzacyjne (uszczelki, kleje, smary, produkty degradacji metali itp.). Różne typy zabrudzeń wymagają zastosowania odpowiednich technologii i środków czystości, np. chemii profesjonalnej CLEANAIRIX.

Chemia profesjonalna – skuteczny sposób

Marka CLEANAIRIX to wysokiej jakości siedem produktów dedykowanych do mycia lub dezynfekcji urządzeń klimatyzacyjnych. Przed wprowadzeniem produktów na rynek, były one poddane testom technologicznym. Opinie „testujących” decydowały o ostatecznej formule preparatów, a co za tym idzie – ich właściwościach użytkowych. Wśród zalet nowych produktów instalatorzy wymieniali m.in. wysoką skuteczność usuwania zabrudzeń oraz walory estetyczne, tj. świeży, intensywny zapach.

Jeśli chemia, to tylko skuteczna… i zdrowa

Preparaty do dezynfekcji urządzeń klimatyzacyjnych muszą posiadać pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym. Posiadanie takiego zezwolenia potwierdza zgodność receptury preparatu z polskim prawem oraz jego deklarowaną skuteczność. Oba oferowane przez CLEANAIRIX środki dezynfekcyjne BARREN oraz NANO PROTECT SILVER TABLE posiadają niezbędne dopuszczenia, co jest równoznaczne z ich wysoką efektywnością w usuwaniu bakterii oraz grzybów (pleśni). Trzeba jednak pamiętać, że do pełnego usunięcia mikroorganizmów wymagany jest czas oddziaływania środka dezynfekcyjnego od 5-15 min. Należy więc spryskać dezynfekowaną powierzchnie i pozostawić płyn do zadziałania. Po zakończonym procesie dekontaminacji powierzchni zaleca się spłukanie powierzchni czystą wodą.

Na markę CLEANAIRIX składają się produkty do czyszczenia jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, do dezynfekcji skraplaczy oraz parowników, a także neutralizator odorów. Dla wygody osób odpowiedzialnych za mycie urządzeń klimatyzacyjnych produkty zostały przygotowane jako gotowe do użycia (ready to go) oraz koncentraty, które przed użyciem wymagają sporządzenia odpowiedniego roztworu roboczego. Wszystkie oferowane przez CLEANAIRIX koncentraty są skuteczne w stężeniu od 0,5%, co znaczy, że 1l koncentratu wystarczy na przygotowanie ok. 200 l roztworu roboczego.

źródło: Thermosilesia