1 marca 2013 roku Komisja Europejska wydała decyzję odnośnie wytycznych dotyczących obliczania energii odnawialnej przekazywanej przez pompy ciepła oraz szacowania wartości współczynnika SPF (ang. Seasonal Performance Factor). Na stronie PORT PC czytamy: Opublikowany dokument ma ogromne znaczenie dla branży i z pewnością będzie stanowił bardzo silny impuls dla polskiego rynku pomp ciepła. Co ważne, dokument znacząco upraszcza sposób szacowania energii z OZE dla pomp ciepła, co ma duże znaczenie dla pracy instytucji statystycznych (GUS).

Szczegóły dotyczące metodyki - w dokumencie:

Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE

Źródło: PORT PC