Dyrektywa UE 2006/40/WE zwana Dyrektywą MAC zabrania stosowania czynników chłodniczych o współczynniku ocieplenia globalnego większym niż 150 w nowych homologowanych pojazdach wyprodukowanych od stycznia 2013 roku, a we wszystkich nowych samochodach sprzedawanych w Europie od stycznia 2017. W ciągu ostatnich kilku miesięcy, badania prowadzone przez SAE (ang. Society of Automotive Engineers) ponownie potwierdziły bezpieczneństwo stosowania 1234yf, skutecznie wzmacniając Dyrektywę KE wzywającą do wycofywania obecnego czynnika R134a .

Arkema podjęła kroki zmierzające do powstania nowej fabryki twierdząc, że czynnik chłodniczy 1234yf będzie służyć przyszłym potrzebom światowego przemysłu samochodowego w zakresie instalacji klimatyzacyjnej, spełniając warunki określone w przepisach dyrektyw.

Jako dostawca wiodących czynników chłodniczych na rynku motoryzacyjnym, Arkema uważa, że ​​producenci samochodów nie otrzymali wystarczająco jasnej informacji co do dostępności i warunków używania 1234yf, co okazało się mieć znaczny wpływ na wprowadzenie tego czynnika nowej generacji o wymaganym przez przepisy UE LWGP (ang. Low Global Warming Potential - niski współczynnik ocieplenia globalnego). Dzięki tej inwestycji firma ma na celu przywrócenie zaufania do czynnika R1234yf w całym przemyśle motoryzacyjnym i zapewnienie producentów, że 1234yf będzie dostępny w ilościach handlowych w czasie wycofywania aktualnie używanego w MAC (ang. Mobile Air Conditioning - klimatyzacja samochodowa) czynnika R134a.

Arkema realizuje swoją strategię dwufazowo, w oparciu o własną technologię. Pierwszy etap to produkcja w Azji, która jest w stanie dostarczyć 1234yf w ilości odpowiadającej aktualnemu zapotrzebowaniu. Celem drugiej fazy - inwestycji zlokalizowanej w Europie - jest w pełni zastąpić R134a po roku 2017. Uruchomienie fabryki przewidywane jest na rok 2016.

 

O Arkema

Arkema to globalna firma chemiczna z siedzibą we Francji, wiodący producent chemikaliów na świecie. Działa w ponad 40 krajach, w których zatrudnia 14.000 pracowników i posiada 10 ośrodków badawczych. Arkema generuje roczne dochody w wysokości 6400000000 € i posiada pozycję lidera na wszystkich rynkach z portfelem uznanych marek. Jest notowana na paryskiej giełdzie papierów wartościowych (AKE).

Źródło: Arkema