VPI45, VPI46 i VPP46 to rodzina zaworów typu Kombi (zawór regulacyjny z wbudowanym regulatorem ∆p) dedykowanych do układów hydraulicznych HVAC dla współczesnych budynków w celu zapewnienia właściwej i efektywnej energetycznie regulacji instalacją.

Zawory KOMBI Siemens: VPI45, VPP46, VPE11

Zawory KOMBI Siemens: VPI45, VPP46, VPE11

VPI45 / VPI46 / VPP46 / VPD11 / VPE11 przeznaczone są do regulacji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z zapewnieniem automatycznego zrównoważenia hydraulicznego urządzeń końcowych, takich jak klimakonwektory, urządzenia indukcyjne, a także w wymiennikach ciepła do ogrzewania lub chłodzenia. Zawory do zamkniętych obiegów wody zimnej i ciepłej. Do instalacji grzejnikowej lub małych odbiorników dostępne są zawory w wersji Mini-Kombi w wykonaniu wizualnie bazującym na tradycyjnym zaworze termostatycznym z możliwością zastosowania tradycyjnej głowicy termostatycznej.

Zapewnienie każdemu odbiornikowi obliczeniowego przepływu w każdych warunkach pracy instalacji sprowadza się do jej trwałego zrównoważenia hydraulicznego. Wyłączenie fragmentu instalacji z pracy lub jej rozbudowa w przyszłości nie będą miały żadnego wpływu na pracę zaworów Kombi / Mini Kombi w pozostałej części instalacji.

Zawory Kombi / Mini Kombi idealnie nadają się do instalacji na poziomie pomieszczeń / apartamentów przy rozległych instalacjach grzewczych i chłodzących. Bogata oferta siłowników (sygnały: 2-stawne, 3-stawne, 0..10V, 2..10V, 0..1000 Ω oraz szeroki zakres siły, czasu przebiegu) dodatkowo podnosi funkcjonalność i zakres zastosowania tego rodzaju zaworu regulacyjnego.

Zawory Kombi dostępne są także w wykonaniu z króćcami do pomiaru różnicy ciśnienia za pomocą elektronicznego manometru ALE10.

Dobór zaworów Kombi / Mini Kombi jest trywialnie prosty – wystarczy określić wielkość zaworu, dla której spełniony jest warunek minimalnego ciśnienia dyspozycyjnego i z tabeli lub nomogramu zawartych w kar¬cie katalogowej, ustalić nastawę odpowia¬dającą przepływowi obliczeniowemu odbiornika ciepła, którym sterować ma zawór.

Zawory Kombi / Mini Kombi posiadają pokrętło nastawy wymaganego przepływu objętościowego dla danego urządzenia. Każdy zawór z typoszeregu ma podaną własną skalę z nastawami oraz wartość maksymalną i nominalną przepływu.  Przykładowa skala nastaw dla zaworu VPI45.15F0.5:

VPI45.15F0.5

Przykład zastosowania

Instalacja pomieszczeniowa z odbiornikami ciepła lub chłodu np. klimakonwektory, belki chłodzące, grzejniki.

Y   – zawór typu Kombi / Mini-Kombi + siłownik
M  – pompa sterowana falownikiem z pomiarem różnicy ciśnienia
N1 – regulator pomieszczeniowy

Typoszereg

VPI45 – gwint wewnętrzny
VPI45.15F0.5 DN15, V100 = 620 l/h
VPI45.15F1.5 DN15, V100 = 1730 l/h
VPI45.20F0.9 DN20, V100 = 1050 l/h
VPI45.20F2 DN20, V100 = 2040 l/h
VPI45.25F1.5 DN25, V100 = 1720 l/h
VPI45.25F2 DN25, V100 = 2040 l/h
VPI45.32F3 DN32, V100 = 3050 l/h
VPI45.40F7 DN40, V100 = 7105 l/h
VPI45.50F8.5 DN50, V100 = 8586 l/h


VPI46 – gwint wewnętrzny
VPI46.15L0.2 DN15, V100 = 200 l/h
VPI46.15L0.6 DN15, V100 = 575 l/h
VPI46.20F1.4 DN20, V100 = 1330 l/h


VPP46 – gwint zewnętrzny
VPP46.10L0.2 DN10, V100 = 200 l/h
VPP46.15L0.2 DN15, V100 = 200 l/h
VPP46.15L0.6 DN15, V100 = 575 l/h
VPP46.20F1.4 DN20, V100 = 1330 l/h


VPD11 – gwint zewnętrzny, zawór prosty
VPD110A-45 DN10, V = 45 l/h
VPD110A-90 DN10, V = 90 l/h
VPD110A-145 DN10, V = 145 l/h
VPD110B-200 DN10, V = 200 l/h
VPD115A-45 DN15, V = 45 l/h
VPD115A-90 DN15, V = 90 l/h
VPD115A-145 DN15, V = 145 l/h
VPD115B-200 DN15, V = 200 l/h


VPE11 – gwint zewnętrzny, zawór kątowy
VPE110A-45 DN10, V = 45 l/h
VPE110A-90 DN10, V = 90 l/h
VPE110A-145 DN10, V = 145 l/h
VPE110B-200 DN10, V = 200 l/h
VPE115A-45 DN15, V = 45 l/h
VPE115A-90 DN15, V = 90 l/h
VPE115A-145 DN15, V = 145 l/h
VPE115B-200 DN15, V = 200 l/h

V100 – wartość przepływu przy maksymalnie otwartym zaworze
V    – wartość przepływu nominalna, przy skoku 0,5 mm.


Katalog aplikacyjny

Zapraszamy do zapoznania się z gotowymi aplikacjami, jakie dla Państwa przygotował Siemens. Aplikacje dostępne są na platformie on-line HIT: www.siemens.com/hit-pl w dziale Aplikacje.


Dokumentacja

Dla produktów Siemens przygotowana jest wyczerpująca dokumentacja, która jest dostępna na platformie on-line HIT: www.siemens.com/hit-pl. W polu Szukanie produktu należy wpisać model urządzenia.

Kontakt

Siemens Sp. z o.o.

Siemens Sp. z o.o.
Building Technologies

03-821 Warszawa
ul. Żupnicza 11
Tel. 22 870 87 00
Faks 22 870 87 01/02
www.siemens.pl/cps
biuro.sbt@siemens.pl

Biura regionalne:

60-164 Poznań
ul. Ziębicka 35
Tel. 61 662 29 00
Faks 61 662 22 53

40-533 Katowice
ul. Gawronów 22
Tel. 32 208 41 00
Faks 32 208 41 40

53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 52
Tel. 71 777 52 01
Faks 71 777 52 00