Kraków, 15 czerwca 2016 r.

Organizatorem konferencji była firma SMAY Sp. z o.o., zaś honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Prezydent Miasta Sosnowca i Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Pożarowej – Państwowy Instytut Badawczy. W wydarzeniu uczestniczyło 650 osób zgromadzonych na miejscu, można było także śledzić transmisję online (obejrzało ją ponad 1300 osób).

Prezentacje

Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać 12 merytorycznych prezentacji z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego i wentylacji pożarowej, wygłoszonych przez uznanych ekspertów. Wystąpili dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż. Grzegorz Kubicki (Politechnika Warszawska), dr inż. Grzegorz Sztarbała (Ardor), mgr. inż. Raimund Pamlitschka (przewodniczący grupy technicznej TG1 w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN), mgr inż. Wilfried Mertens (Instytut Aerodynamiki Przemysłowej I.F.I. GmbH), dr inż. Małgorzata Król (Politechnika Śląska), Grzegorz Sypek (Smay FZE), mł. bryg. mgr inż. Marcin Cisek (Szkoła Główna Służby Pożarniczej), mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka (Smay Sp. z o.o.), inż. Jarosław Wiche (Smay Sp. z o.o.), bryg. mgr inż. Daniel Małozięć (CNBOP-PIB), st. kpt. mgr inż. Jacek Szczypiorski (JRG nr. 1 PSP w Sosnowcu). Swoje wystąpienia mieli również nadbryg. w st. spocz. Roman Kaźmierczak, bryg. dr inż. Jacek Zboina (Prezes CNBOP-PIB) oraz Bronisław Skaźnik (Prezes SITP).

Eksperci omówili m.in. takie zagadnienia jak:

  • stosowanie systemów wentylacji pożarowej w aspekcie formalno-prawnym i rzeczywistym,
  • ograniczenia w funkcjonowaniu systemów wentylacji pożarowej i główne problemy związane z bezpieczną ewakuacją ludzi z budynków,
  • ocena skuteczności powszechnie stosowanych systemów kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła czy wpływ czynników klimatycznych na skuteczność działania systemów ochrony przed zadymieniem.

Porównywali także wyniki symulacji pożarowych CFD z wynikami badań pozyskanymi podczas rzeczywistych pożarów w Sosnowcu.


Relacja na żywo z pożarów: dwie próby badawcze i dwa oblicza żywiołu

W trakcie pokazowego pożaru w dniu konferencji uczestnicy mogli obserwować na telebimach, jak rozwija się ogień podłożony w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu badawczym zaaranżowanym na pokój z kuchnią. Już po ok. dwóch minutach od momentu podłożenia ognia, płomienie objęły połowę kanapy, a ciemny dym wypełnił górną część pomieszczenia. Po wykryciu dymu przez czujki uruchomił się system oddymiania klatki schodowej (klapa oddymiająca oraz wentylator dostarczający powietrze kompensacyjne w dolnej części klatki schodowej). Po kilku minutach na miejsce przyjechały jednostki straży pożarnej, które przystąpiły do gaszenia budynku.

Po otwarciu drzwi do mieszkania objętego pożarem z jego wnętrza wypłynął gęsty czarny dym. Instalacja wentylacji oddymiającej zainstalowana na klatce schodowej nie pozwoliła na opadnięcie dymu. Gazy pożarowe wypływające z mieszkania trafiały do klapy oddymiającej. Gdy straż dotarła do pomieszczenia, zastała wygaszony pożar. Pomimo uchylonego okna pożar wygasł samoczynnie z powodu braku tlenu (pomiary prowadzone podczas testu wykazały, że poziom tlenu spadł poniżej 13%). Pomimo braku ognia w pomieszczeniu kanapa nadal się tliła, w wyniku czego powstawały trujące gazy pożarowe o niskiej temperaturze, ale bardzo wysokiej toksyczności. Zastosowana w budynku instalacja oddymiania z nawiewem mechanicznym skutecznie odprowadzała również taki dym z klatki schodowej.

Po samoczynnym wygaśnięciu pożaru organizatorzy podjęli decyzję o ponownym podpaleniu kanapy i doprowadzeniu dodatkowej ilości świeżego powietrza z klatki schodowej. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy osoba opuszczająca mieszkanie w pośpiechu pozostawia otwarte drzwi. Po krótkim czasie pożar rozprzestrzenił się na całe mieszkanie, a duże ilości dymu wypłynęły na klatkę schodową. Wysoka temperatura w pomieszczeniu testowym spowodowała pęknięcie, a następnie wypadnięcie szyb w oknach. Przy pełnym rozwinięciu pożaru straż pożarna przystąpiła do akcji gaśniczej i opanowała pożar w kilka minut.

Wszystkie prezentacje i wystąpienia można obejrzeć na stronie projektu: www.bezpiecznaewakuacja.pl.

 

Źródło: SMAY Sp. z o.o.