Konferencja „Bezpieczna ewakuacja” to podsumowanie wielomiesięcznego projektu badawczego prowadzonego w Sosnowcu przez instytucje badawcze, uczelnie i sektor prywatny. Jej celem jest omówienie i przeanalizowanie różnorodnych czynników, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo ludzi w przypadku wystąpienia pożaru w budynku, oraz ocena efektywności działania różnych systemów zabezpieczeń pożarowych pionowych dróg ewakuacyjnych w Polsce i na świecie.

Podczas transmisji na żywo internauci będą mogli wysłuchać 12 merytorycznych prezentacji oraz zobaczyć bezpośrednią relację z pożaru wywołanego w obiekcie testowym w Sosnowcu.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji:

 • Stosowanie systemów wentylacji pożarowej w aspekcie formalno-prawnym i rzeczywistym w Polsce i na świecie.
 • Ograniczenia w funkcjonowaniu systemów wentylacji pożarowej i problemy związane z bezpieczną ewakuacją ludzi z budynków.
 • Ocena skuteczności powszechnie stosowanych systemów kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła.
 • Wpływ czynników klimatycznych na przebieg pożaru poprzez zapobieganie przed zadymieniem lub oddymianiem.
 • Analiza skuteczności zastosowanych systemów zapobiegających i zabezpieczających przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach średniowysokich i wysokich.
 • Symulacje pożarowe CFD a wyniki badań pozyskanych podczas rzeczywistych pożarów – analiza prób badawczych przeprowadzonych w Sosnowcu w obiekcie testowym.

Wśród prelegentów znajdują się:

 • dr inż. Grzegorz Kubicki, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej,
 • inż. Raimund Pamlitschka, emerytowany pracownik European Committee for Standardization (CEN),
 • mgr inż. Wilfried Mertens, Instytut Aerodynamiki Przemysłowej I.F.I. GmbH, Aachen,
 • dr inż. Małgorzata Król, Politechnika Śląska,
 • Grzegorz Sypek, firma SMAY FZE,
 • mł. bryg. Marcin Cisek, Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
 • mgr inż. Izabela Tekielak-Skałka, firma SMAY Sp. z o.o.,
 • inż. Jarosław Wiche, firma SMAY Sp. z o.o.,
 • mł. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć CNBOP-PIB
 • dr inż. Grzegorz Sztarbała
 • st. kpt. mgr inż. Jacek Szczypiorski - Dowódca JRG nr. 1 PSP w Sosnowcu

a także Bronisław Skaźnik – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, bryg. dr inż. Jacek Zboina, z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.


Dodatkowe informacje oraz harmonogram dostępny jest na stronie www.bezpiecznaewakuacja.pl/harmonogram

Źródło: SMAY Sp. z o.o.