Oddział krakowski jest ósmym (po centrali w Nadarzynie, Gdyni, Katowicach, dwóch biurach w Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie) biurem firmy w Polsce. Kieruje nim Krzysztof Wojtyczka (tel. 600 910 242, krzysztof.wojtyczka@rosenberg.pl)

Dane adresowe:

Rosenberg Klima Polska sp. z o. o.Region Kraków
ul. Królewska 65A/1
30-081 Kraków
krakow@rosenberg.pl