Mapa temperatur zasobów geotermalnych Polski na głębokości 3000 m wg prof. J. Sokołowskiego i innych (1987-2008)
Opracowanie: prof. J. Zimny, mgr inż. M. Karch, mgr inż. K. Szczotka

Mapa geotermalna Polski