Ciepło, które wytwarza serwer, można wykorzystać ponownie - jest ono przenoszone do zbiornika buforowego z czujnikami temperatury, który obsługuje instalację cwu. Dodatkowo, ciepło odpadowe może zostać przekazane do centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej i zastosowane do ogrzewania budynku. Latem system korzysta z by-passu, odprowadzając niepotrzebne ciepło poza budynek.

Rozwiązanie znajduje zastosowanie w tzw. serwerach chmurowych, które są instalowane na obiekcie i korzystają z danych zamieszczonych w wirtualnych centrach danych. Serwery takie nie potrzebują systemów chłodzenia, charakterystycznych dla tradycyjnych centrów danych.

Dzięki odpowiedniemu sterowaniu, Cloud&Heat jest systemem inteligentnym - dopasowuje się do fluktuacji w pracy serwera, a tym samym produkcji ciepła. System regulacji połączony jest z czujnikami temperatury na zbiorniku buforowym i dopasowuje sie do aktualnych warunków pogodowych.

Źródło, fot. Cloud&Heat Technologies GmbH