Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (NAPE) postanowiła zaoferować wszystkim osobom fizcznym, którzy chcą skorzystać z nowego programu priorytetowego pod nazwą „Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”, który ma zostać wkrótce (I kwartał 2013) uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) sporządzenie profesjonalnej analizy możliwości adaptacji projektu budowy domu jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego do standardu NF15 i NF40, według wytycznych NFOŚiGW. >>czytaj więcej na ten temat
Na potrzeby nowego programu dopłat zarezerwowano aż 300 mln zł na wypłaty dotacji w wysokości od 11 do 50 tys. zł, do umów kredytu zawieranych w latach 2013-2018.
Przyznanie dotacji jest uwarunkowane wydaniem przez powołanych do tego ekspertów odpowiedniego certyfikatu dla wznoszonego budynku. Natomiast rolą projektantów i inwestorów jest spełnienie wymagań określonych w wytycznych NFOŚiGW.
Uzyskanie standardu NF40 lub NF15 (wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji EUco ≤ 40 kWh/m2rok lub EUco ≤ 15 kWh/m2rok) będzie wymagało
wprowadzenia kompleksowych zmian w wymaganiach dotyczących izolacyjność cieplnej przegród zewnętrznych, rodzaju systemu wentylacji oraz szczelności powietrznej.

Do zmian tych należą:

  • Ograniczenie zapotrzebowania na ciepło potrzebne do podgrzania nawiewanego powietrza zewnętrznego czyli zastąpienie wentylacji grawitacyjnej wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego, charakteryzującą się niskim zużyciu energii elektrycznej
  • Ograniczenie strat ciepła spowodowanych infiltracją powietrza zewnętrznego czyli ograniczenie niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, podwyższenie wymagań dotyczących szczelności powietrznej obudowy budynku
  • Ograniczenie strat ciepła przez okna i drzwi czyli podwyższenie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych
  • Ograniczenie strat ciepła przez przegrody nieprzeźroczyste czyli podwyższenie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej ścian, dachów, stropów, stropodachów i podłóg na gruncie
  • Ograniczenie strat ciepła przez mostki cieplne czyli wprowadzenie wymagań dotyczących maksymalnych wartości liniowego współczynnik przenikania ciepła

Oferta Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. polega na przeprowadzeniu analizy wstępnej koncepcji architektonicznej lub projektu budowlanego pod kątem spełnienia wymagań NFOŚiGW dla standardu NF40 lub NF 15. Analiza jest przedstawiana w postaci opracowania pisemnego. Opracowanie jest sporządzane przez zespół ekspertów Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A., którzy mają wieloletnie doświadczenie w obliczeniach zapotrzebowania na energię budynków w ramach wykonywania audytów energetycznych i remontowych oraz świadectw charakterystyki energetycznej a także certyfikacji domów pasywnych wg. standardu Passivhaus Institut z Darmstadt w Niemczech. W zespole tym są zarówno inżynierowie budowlani z pełnymi uprawnieniami zawodowymi jak i osoby posiadające uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Koszt wykonania adaptacji projektu domu jednorodzinnego przez NAPE i inne szczegółowe informacje dotyczące oferty NAPE: w pliku pdf