Sygnatariusze stanowiska odwołują się do najnowszej koncepcji projektu ustawy o OZE z września br. Koncepcja oparta jest na aukcjach na energię z OZE. Zdaniem organizacji, podniesie to znacznie ryzyko inwestycyjne i ograniczy konkurencję, co skutkować będzie także znaczącym podwyższeniem kosztów realizacji przez Polskę celu OZE na 2020 rok oraz ryzykiem, że nie zdążymy wdrożyć dyrektywy 2009/28 na czas. Zdaniem sygnatariuszy, koncepcja promuje interesy dużych firm energetycznych, prawników i importerów biomasy; natomiast traci na tym m.in. sektor budownictwa, samorządy, innowatorzy oraz cała grupa interesariuszy mniejszych: małe i średnie przedsiębiorstwa, krajowi producenci i inslatatorzy, prosumenci. Przykładem jest wycofanie z idei wsparcia mikroinstalacji OZE i zmniejszanie szans rozwoju małych instalacji.

Sygnatariusze:
Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej - Grzegorz Wiśniewski, prezes 
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła - Paweł Lachman, prezes
Stowarzyszenie Producentów, Importerów Urządzeń Grzewczych - Janusz Starościk, prezes
Koalicja Klimatyczna - Zbigniew Karaczan, ekspert
Klaster 3x20 - Jan Popczyk, prezes
Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne - Beata Kempińska, prezes
Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła - Tomasz Mania, v-ce prezes 
Polska Korporacja Techniki SGGiK - Tadeusz Jassa, prezydent
Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej - Maciej Stryjecki, prezes 
Pomorskie Konsorcjum 3x20 - Edward Licznerski, prezes
Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość - Krzysztof Brzozowski, prezes 
Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki - Stanisław M. Pietruszko, prezes
Platforma Producentów Niskoemisyjnych Urządzeń Grzewczychi KPS działająca przy Polskiej Izbie Ekologii - Leon Kurczabiński, przewodniczący 
Fundacja Rozwoju Energetyki Słonecznej - Ryszard Ciach, Prezes

Więcej:

 

Foto główne: mat. prasowe Glen Dimplex