Instytut Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu przebadał rekuperator MISTRAL PRO 400 EC  z oferty firmy Pro-Vent, zgodnie z normami PN-EN 308:2001 Wymienniki ciepła - Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe oraz PN-EN 13141-9:2010 Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań - Część 9: Urządzenie do przepływu powietrza montowane w przegrodzie zewnętrznej, regulowane poziomem wilgotności powietrza. Rekuperator MISTRAL PRO 400 EC przeznaczony jest do wentylacji obiektów użyteczności publicznej i domów jednorodzinnych o powierzchni do 250 m2.

Standardy NFOŚiGW
Celem badań bylo potwierdzenie, czy urządzenie spełnia szczegółowe wymagania programu dopłat do kredytu na budowę domu energooszczędnego i pasywnego, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wymagania minimalne w zakresie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła określone są w dwóch standardach. Standard NF-40 dotyczy domów energooszczędnych, dla których EU<40 kWh/m2/rok; zaś standard NF-15 - domów pasywnych, dla których EU<15 kWh/m2/rok).

Wyniki badań
Badania potwierdziły następujące cechy rekuperatora:
* Graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła: 95%
* Maksymalna wartość współczynnika poboru mocy elektrycznej: ≤ 0,4 [W(m3/h)]
* Maksymalna wartość współczynnika nakładu mocy elektrycznej: ≤ 0,4 [Wh/m3)]
* Zastosowanie automatyki sterującej 60/00/150% wydajności, tryb letni.

Źródło, fot. Pro-Vent