Tabela 1. Własności cieplno-fizyczne powietrza wilgotnego przy ciśnieniu p =100 kPa =750 mmHg [1]

Tabela 2. Własności cieplno-fizyczne powietrza suchego przy ciśnieniu p = 760 mmHg [1]

Własności cieplno-fizyczne powietrza suchego

Tabela 3. Gęstość powietrza suchego i wilgotnego przy ciśnieniu p = 760 mmHg [1]

Gęstość powietrza suchego i wilgotnego


Tabele na podstawie:

[1] Adam Pawiłojć, Waldemar Targański, Zenon Bonca „Odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” MASTA Gdańsk 1998