Potrzebę kształcenia specjalistów z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji dostrzegli nie tylko inicjatorzy powstania zawodu technika chłodnictwa i klimatyzacji. Kierunek Chłodnictwo i Klimatyzacja, powstały dzięki staraniom Wydziału Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie, rusza od października 2015 roku.

Chłodnictwo i Klimatyzacja na ZUT
ZUT ma ponad 50-cio letnią historię kształcenia chłodników - w 1964 roku na Politechnice Szczecińskiej powołany zostaje przedmiot – Chłodnictwo, zaś w roku 1966 roku powstał Zakład Chłodnictwa pod kierownictwem dr inż. Mieczysława Kąkola. W roku 2005, Zakład został przekształcony w Katedrę Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego. W roku 2007 utworzono Zakład Chłodnictwa oraz Zakład Klimatyzacji i Pomp Ciepła. Zwieńczenie nastąpiło w październiku 2014 roku, kiedy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawnił Wydział Techniki Morskiej i Transportu do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Słów kilka o studiach
Studia Chłodnictwo i Klimatyzacja będą dostępne jako stacjonarne (siedem semestrów). Celem kształcenia będzie zdobycie umiejętności projektowania  lub doboru urządzeń chłodniczych o różnym przeznaczeniu, pomp ciepła i systemów klimatyzacji, znajomość ich budowy i wiedza o eksploatacji obiektów lądowych i morskich, ze szczególnym naciskiem na energooszczędność, odnawialne źródła energii i ochronę środowiska. Absolwenci zdobędą także uprawnienia  w zakresie remontów urządzeń i obrotu substancjami kontrolowanymi.

Kontakt

Pytania dotyczące kierunku "Chłodnictwo i Klimatyzacja" prosimy kierować do: mgr inż. Barbara Jasińska, tel. +48 506 313 239, e-mail: Barbara.Jasinska@zut.edu.pl

 

>>Więcej informacji o studiach