PIT-11 - do 28 lutego 2013

PIT-11 to formularz zeznania podatkowego stanowiący informację o dochodach podatnika (pracownika) oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. PIT-11 sporządza płatnik (pracodawca) w dwóch egzemplarzach jeden przekazując pracownikowi, drugi zaś doręczając do urzędu skarbowego pracownika. Informację PIT-11 mają obowiązek sporządzać pracodawcy, którzy nie dokonują za pracownika rocznego obliczenia podatku na formularzu PIT-40. Płatnik ma obowiązek przekazać formularze PIT-11 do końca lutego, zatem PITy-11 za rok 2012 powinien dostarczyć do 28 lutego 2013 roku.

Forma doręczenia PIT-11 do podatnika jak i fiskusa może odbyć się:

  • drogą pocztową listem poleconym (liczy się data nadania)
  • drogą mailową - pod warunkiem podpisania PIT-11 bezpiecznym podpisem elektronicznym
  • osobiście - płatnik osobiście przekazuje informację pracownikowi lub oddaje ją w okienku podawczym organu podatkowego, a odbiór PIT-11 powinien być przez pracownika i organ pokwitowany.

W PIT-11 pracodawca zlicza pracownikami m.in. zeszłoroczne dochody, odciągnięte od nich zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. PIT-11 stanowi podstawę do rozliczenia się w US z rocznego PITa.

Jeśli pracodawca-płatnik dokonuje rocznego obliczenia podatku za podatnika w postaci PIT-40 lub PIT-40A, wówczas płatnik nie musi wysyłać dodatkowo PIT-11.

Co w przypadku braku PIT-11?

Jakie są konsekwencje niedoręczenia lub nieotrzymania PIT-11? Za niedoręczenie formularzy do końca lutego pracodawcy grozi grzywna w wysokości od 150 zł do 3000 zł. Pracownik zaś musi sam wypełnić PIT-11 na podstawie dokumentów takich jak umowa o pracę, umowa - zlecenie, wyciągów bankowych, formularzy ZUS RMUA lub innych posiadanych informacji, ponieważ pozostaje w obowiązku złożenia zeznania rocznego.

Mam PIT-11. Co dalej?

Po otrzymaniu PIT-11 podatnik (pracownik) samodzielnie musi rozliczyć się z właściwym urzędem skarbowym, a więc złożyć fiskusowi podatkowe zeznanie roczne. Najwięcej przypadków dotyczy formularza PIT-37 przeznaczonego dla osób osiągających dochód z umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Należy pamiętać, że jeżeli w ciągu roku pracowaliśmy dla kilku firm, przez złożeniem rocznego PITu należy zebrać dokumenty PIT-11 od wszystkich pracodawców.

PIT-36 i PIT-36L to formularze przeznaczone m.in. dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej i dla tych podatników, którzy są zobowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci.

PIT roczny można wysłać do urzędu skarbowego przez internet za pomocą bezpłatnego programu e-Deklaracje Desktop wydanego przez Ministerstwo Finansów bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego.

Termin na złożenie zeznania rocznego upływa 30 kwietnia każdego roku.

1% - pomagaj z głową

Wielu z nas używa bezpłatnych programów do sporządzania rocznych zeznań PIT. Wybór tego rodzaju aplikacji  wiąże się najczęściej z przekazaniem 1 procenta PIT na z góry ustaloną w programie organizację pożytku publicznego (OPP). Jest to zgodne z prawem, ponieważ producent aplikacji udostępnia swój program bezpłatnie, działając w słusznej sprawie, nie zmuszając podatnika z korzystania właśnie jego programu. Podatnikowi pozostawia się wolną wolę wyboru pomiędzy wypełnieniem ręcznym PITa, skorzystaniem z bezpłatnego programu jednej z Organizacji Podatku Publicznego (OPP) lub programu Ministerstwa Finansów. Chcielibyśmy zachęcić do przemyślanego wyboru OPP, której przekazujecie Państwo 1% swojego podatku.

Większość darmowych aplikacji wymusza przekazanie 1 procenta podatku do określonej organizacji, bez możliwości wyboru lub wpisania innej. Co zrobić w przypadku, gdy jednak chcemy skorzystać z darmowego programu ale naszą wolą jest przekazanie 1% na wsparcie innej organizacji? W takim przypadku można wyrazić swoją wolę wyboru w następujący sposób: po wydrukowaniu deklaracji PIT w polach dotyczących przekazania jednego procenta, czyli w polu "Numer KRS" i "Cel szczegółowy 1%" należy wyraźnie przekreślić treść (nie zamazywać całkowicie!) i obok każdego skreślenia umieścić parafkę podpisu oraz obok oczywiście dopisać to, co powinno znaleźć się w tych polach a więc numer KRS wybranej innej organizacji pożytku publicznego oraz numer/nazwę właściwego celu szczegółowego.

Świadomi ogromnej liczby potrzebujących, wspieramy Mariusza i Pawła. Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje. Klikając na wybraną grafikę - dowiecie się więcej.

1% - dla Mariusza

1% OPP - Mariusz Kowalczyk

Numer KRS: 0000052038

Cel szczegółowy 1%: Mariusz Kowalczyk

 

1% - dla Pawła

1% OPP - Paweł Przyborowski

Numer KRS: 0000037904

Cel szczegółowy 1%: 4889 Przyborowski Paweł