Branża HVAC uznaje CLIMA 2013 (IAQVEC 2013) za jedno z najważniejszych międzynarodowych spotkań naukowych w roku 2013.

11. Światowy Kongres REHVA Clima 2013 oferuje naukowcom, firmom budowlanym i przemysłowym, konsultantom, inżynierom, architektom, zarządcom i właścicielom budynków oraz decydentom w branży HVAC, platformę wymiany wiedzy i rozwiązań technicznych.

Przyszłoroczny kongres odbędzie się pod hasłem "Energy efficient, smart and healthy buildings". Wystąpienia naukowców i praktyków obejmą tematy:
• Energooszczędnego ogrzewania, chłodzenia i wentylacji budynków
• Odnawialnych Źródeł Energii
• Zaawansowanych systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji dla budynków
• Energooszczędnych instalacji c.w.u.
• Systemów sanitarnych - higiena instalacji wodociągowych, efektywnego wykorzystania wody pitnej, przyjaznego dla środowiska odprowadzania ścieków
• Akustyki w budownictwie
• Oświetlenia sztucznego i naturalnego
• Technologii dla budynków inteligentnych
• Jakości środowiska wewnątrz pomieszczeń
• Dokumentów certyfikacji w budownictwie
• Zintegrowanego projektu budynku
• Zarządzania i obsługi budynku
• Przykłady najlepszych rozwiązań w technice HVAC
• Wprowadzanie Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
• Budynków zeroenergetycznych (Zero Energy Buildings)
• Techniki HVAC w zabytkowych budynkach
• Bezpieczeństwa pożarowego budynków
i innych związanych z tematem głównym kongresu.

11. Kongres Clima 2013 odbędzie się w Praskim Centrum Kongresowym (PCC), usytuowanym w pobliżu centrum Pragi, z widokiem na Zamek Praski. Miejsce to jest łatwo dostępne zarówno pod względem transportu publicznego jak i prywatnego. PCC posiada własną stację metra oraz bogate zaplecze parkingowe.

CLIMA 2013 - IAQVEC 2013Adres kongresu:
Prague Congress Centre (PCC)
třída 5. května 65
140 21 Prague 4
Czech Republic
tel: +420-261 171 111
www.kcp.cz

Oficjalnym językiem Clima 2013 jest angielski.

Więcej o Clima 2013 na oficjalnej stronie kongresu pod adresem www.clima2013.org