Głównym celem testu pożarowego było prześledzenie warunku rozwoju pożarów i obserwacja skuteczności działaniainstalacji oddymiania grawitacyjnego - rozwiązania powszechnie stosowanego w polskich budynkach mieszkalnych.

Pożar rozegrał się w statystycznym polskim mieszkaniu testowym na 4. piętrze dziewięciokondygnacyjnego budynku, rozpczynakąc się od kanapy:

 • przed upływem 2. minuty eksperymentu płomień rozprzestrzenił się na całą powierzchnię sofy;
 • w 3. minucie doświadczenia gryzący wypełnił całe mieszkanie wraz z przylegającym do niego korytarzem. Sygnał z czujki dymu umieszczonej na korytarzu spowodował uruchomienie instalacji grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej. W tym samym czasie, zgodnie z przyjętym scenariuszem, otwarte zostały drzwi łączące mieszkanie z klatką schodową. Dym z pomieszczenia testowego zaczął wypływać na klatkę, prowadząc do stopniowego zadymienia jej kubatury powyżej kondygnacji objętej pożarem.
 • w ciągu 6 minut dym dotarł do najwyższej, dziewiątej kondygnacji i zaczął wypływać przez otwartą klapę dymową. W takich warunkach mieszkańcy górnych pięter nie mieliby możliwości bezpiecznego opuszczenia budynku, zaś ograniczający widoczność dym i wysoka temperatura poważnie utrudniałyby straży pożarnej prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej.
 • przed 10. minutą pożaru temperatura w mieszkaniu testowym sięgnęła 800°C. Stopiły się elementy z tworzywa sztucznego (w mieszkaniu i na korytarzu).
 • W 12. minucie pękły okna, aszyby wpadły do pomieszczenia.
 • Wszystkie te zjawiska występowały równolegle z pełnym zadymieniem całego mieszkania.
 • W 14. minucie nadzorująca eksperyment straż pożarna zdecydowała o jego przerwaniu ze względu na bezpieczeństwo budynku.

Podczas testu naukowcy z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz firmy SMAY zmierzyli następujące wielkości:

 • gęstość optyczna dymu na trzech poziomach klatki schodowej,
 • temperatura w pomieszczeniu testowym, na klatce schodowej oraz na zewnątrz budynku,
 • strumień powietrza przepływający przez klapę dymową,
 • ciśnienie na klatce schodowej w trakcie testu,
 • stężenie tlenu oraz tlenku węgla w korytarzu przyległym do pomieszczenia testowego.

Film przedstawiajacy próby pożarowe z dn. 13.04 i 20.04 (opr. Smay)

 

Zgromadzone dane posłużą do opracowań naukowych i technicznych pozwalających na optymalizację metod zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków.

Kolejny pożar (20 kwietnia) będzie odbywał się przy zastosowaniu instalacji oddymiania grawitacyjnego, wspomaganego nawiewem mechanicznym.

Źródło: Smay Sp. z o.o.