Zniesiony zostać ma wymóg oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną (z wyjątkiem dróg wojewódzkich i krajowych), a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie domu wielorodzinnego czy magazynu zostanie zastąpione zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych.

>>Założenia projaktu ustawy o zmianie ustwy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (pdf)

Nowa ustawa ma w całości zastąpić obecną ustawę Prawo budowlane z roku 1994 r.

Źródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej