QuietR to szczelne i sztywne płyty wykonane z włókien szklanych, połączonych żywicą termoutwardzalną. Za szczelność powietrzną opowiada folia aluminiowa, zbrojona siatką z włókna szklanego, która pokrywa zewnętrzną stronę kanałów. Zewnętrzna powłoka pełni też rolę paroizolacji – zmniejsza ryzyko kondensacji pary wodnej, przez co zapobiega uszkodzeniom materiału przez wilgoć.

Wewnętrzna strona kanałów pokryta jest woalem szklanym (czarnym lub bezbarwnym) – jego rolą jest zapewnienie odporności mechanicznej kanałów podczas wykonywania, montażu oraz eksploatacji przewodów. Ściany wewnętrzne pokryte są substancją biostatyczną, która zabezpiecza przed porastaniem przez grzyby i bakterie.

Dzięki wykonaniu z włókien szklanych i dodatkowych materiałów, kanały cechują się też bardzo dobrą izolacyjnością cieplną oraz akustyczną. Tłumią nie tylko hałas pochodzący od urządzeń i przepływu powietrza, ale też zapobiegają przenoszeniu dźwięków przez system przewodów między pomieszczaniami. Dużo mniejsza niż w przypadku kanałów blaszanych masa sprawia, że montaż jest łatwiejszy.

Kanały produkowane są przez amerykańską fimę Owens Corning, a w Polsce stosowane są przez firmę Polski Komfort.

Więcej:

w karcie katalogowej (en)

na stronie internetowej producenta
na stronie Polski Komfort


Fot. Polski Komfort.