Specjalnie na potrzeby szczytu, firma Atol uszyła białe kanały z dyszami nawiewnymi, w wykonaniu trudnopalnym (z atestem ITB). Kanały umieszczono na wysokości 5 m. Dysze nawiewne kierowały wiązkę ciepłego powietrza na dół i zapewniały równomierny napływ powietrza oraz zachowanie zadanej temperatury – w strefie przebywania ludzi należało zapewnić 22-24ºC. Temperatura powietrza nawiewanego wynosiła 25-40ºC. Zgodnie z prośrodowiskowym duchem konferencji, było ono przygotowane przez powietrzne pompy ciepła.

Dostawa objęła następujące kanały:

  • 3 szt. kanałów o wymiarach 630/500/400, każdy o długości 45 m i wydatku 10 000 m3/h;
  • 2 szt. kanałów o wymiarach 630/500/400, każdy o długości 40 m i wydatku 10 000 m3/h;
  • 4 szt. kanałów o wymiarach 630/500, każdy o długości 30 m i wydatku 8000 m3/h.

Kanały zamontowano na lekkiej konstrukcji namiotów, na 2 stalowych linkach w oplocie PVC. Montaż trwał około tygodnia. Po zakończeniu konferencji, zdemontowane kanały trafiły do firmy Carrier, do wykorzystania przy obsłudze podobnych imprez.

Źródło, foto: ATOL

 

19. Konferencja Stron Ramowej Konwencji UN ds. Zmian Klimatu (Conference of the Parties - COP) odbyła się w Warszawie w dniach 11-22 listopada 2013 r. na Stadionie Narodowym. Przewodniczył jej ówczesny Minister Środowiska Marcin Korolec, obecnie pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.