Jako odpowiednio serwisować chłodnię wentylatorową? Na co zwrócić uwagę?

1. Uzdatnianie wody
Podstawą trwałości i wydajności systemu jest dobrej jakości woda. Zanieczyszczona, powodująca gromadzenie się osadów w układzie chłodniczym, może znacznie obniżyć efektywność chłodzenia oraz doprowadzić do awarii urządzeń, niedrożności instalacji, czy przedwczesnego powstawania ognisk korozji.

Duża wilgotność i wysoka temperatura sprzyjają też rozwijaniu się bakterii. Biofilm, który tworzą, poza pogarszaniem jakości chłodzenia, może doprowadzić do zakażeń Legionellą. Zanieczyszczenia biologiczne są bardzo trudne do usunięcia, dlatego warto przykładać szczególną uwagę do jakości wody obiegowej.

2. Regularne czyszczenie instalacji
Każdy zator w instalacji obniża jej wydajność i może spowodować awarię. Osady pokrywające rury to też środowisko namnażania się bakterii. Dlatego ważne jest ustalenie harmonogramu czyszczenia wieży i pozostałych elementów układu.

Poza właściwym przepływem wody, ważny jest również odpowiedni przepływ powietrza. Najczęstszą przyczyną spadku wydajności wentylatora są zanieczyszczenia na elementach zlokalizowanych w części wlotowej oraz wylotowej powietrza, które powodują wzrost oporów przepływu powietrza, a w konsekwencji uszkodzenie wirnika lub innych elementów związanych z napędem.

3. Inspekcja urządzeń i części ruchowych
Ważnym elementem, którego stan należy regularnie sprawdzać, jest pompa wody. Odpowiada ona za prawidłowy przepływ cieczy w instalacji. Jej awaria może znacznie obniżyć wydajność całego systemu i doprowadzić do uszkodzeń innych elementów. Regularne przeglądy poza utrzymaniem wydajności pomagają również zapewnić optymalne zużycie energii potrzebnej do zasilania pompy.

Chłodnia wentylatorowa mokra, w której powietrze ma bezpośredni kontakt z wodą obiegową, działa jak płuczka gazowa. Dlatego bardzo ważna jest jakość wody, którą należy utrzymywać na odpowiednim poziomie. Producent chłodni podaje w dokumentacji dopuszczalne parametry wody obiegowej w odniesieniu do rodzaju zastosowanego wypełnienia zraszalnikowego oraz stosowania bądź nie programu kondycjonowania wody.

Warto również zadbać o prawidłowe działanie wentylatorów – smarowanie, stan układu napędowego oraz ogólny stan tego elementu systemu. Uszkodzona łopatka wirnika wentylatora lub usterka napędu mogą doprowadzić do poważnych w skutkach awarii.

4. Plan przeglądów i czyszczenia
Wpływ na wydajność i bezawaryjne działanie systemu ma wiele czynników. Dlatego warto wcześniej zaplanować prace konserwacyjne, inspekcje, przeglądy i konsekwentnie przestrzegać wyznaczonych terminów.

Zaleca się, aby co najmniej raz w roku (najlepiej przed okresem wysokich temperatur) skontrolować:
• stan łopat wirników,
• układ rozprowadzania wody (sprawdzić, czy nie ma wycieków, niedrożnych dysz),
• stan wymiennika (czystość pakietów, czy nie ma widocznych uszkodzeń)
• oraz oczyścić z osadów zbiornik wody ochłodzonej.
Te czynności można wykonać samodzielnie lub zlecić wyspecjalizowanemu serwisowi.

Okresowo co kilka lat (lub w razie widocznego spadku wydajności chłodni) zaleca się wykonanie przeglądu przez firmę serwisującą chłodnie wentylatorowe, która dokona odpowiednich pomiarów: wydajności, centrowania, kontroli i ewentualnej korekty kąta łopatkowego, stanu łożysk i uzębienia przekładni, prób ruchowych, wyważania. Prace te pozwolą określić stan urządzenia. Z przeprowadzonego przeglądu zostanie sporządzony raport z opisem chłodni oraz z wydaniem zaleceń co do dalszej eksploatacji.

Kluczem do długiej i wydajnej pracy chłodni wentylatorowej mokrej są cykliczne kontrole i obserwacja całej instalacji. Dlatego regularnie sprawdzaj stan i wydajność pracy urządzeń oraz ustal z profesjonalnym serwisem kalendarz przeglądów. Szybka reakcja na awarie i zmiany wydajności oraz konsekwentne przestrzeganie zaleceń i terminów pomogą oszczędzić dużo czasu i pieniędzy.